Đồ án Xây Dựng Website Bán Sách Online bằng ASP.Net

Giới Thiệu:
Website viết bằng C# ASP.NET.Các công cụ sử dụng trong website:
+jquery
+ajax
+CSS
+User Control
.

Hướng dẫn :
Mở SQL server 2008 add Database mình đính kèm trong project
Mở Website bằng Visual Studio 2010 chạy---->>>>>OK


Download đồ án miễn phí cho anh em
Xem link download tại Blog Kết nối!
Pass: Ket-noi.com
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©