Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại một doanh nghiệp

1.1 KHÁCH HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỔI VỚI DOANH NGHIỆP

l Khái niệm về khách hàng

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường thì điều trước tiên là phải có được tập hợp khách hàng hiện hữu, muốn vậy doanh nghiệp cần đáp ứng thỏa mãn được mong muốn, yêu cầu của khách hàng, vì khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng có vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vi vậy, tất cả các doanh nghiệp đều tìm cách giữ và thu hút thêm khách hàng của mình bằng nhiều hình thức.

Hoạt động chăm sóc khách hàng, là một tong các công cụ quan trọng đẻ doanh nghiệp giữ và phát triển khách hàng của mình.

- Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc thỏa mãn các nhu càu của khách hàng thông qua hoạt động chăm sóc khách hàng càng có vai trò quan trọng. Hoạt động này sẽ giúp cho doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu phát sinh của khách hàng. Vậy trước khi quyết định sẽ chăm sóc khách hàng như thế nào, càn phải xác định khách hàng là ai?

> Theo nghĩa hẹp và thông thường thì: Khách hàng của doanh nghiệp là những người ở bên ngoài doanh nghiệp đến mua và sử dụng hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp.

- Cách hiểu này đúng nhưng chưa đầy đủ, vì đã không tính đến những đối tượng khách hàng là những nhà đàu tư, các cơ quan quản lý và những nhân viên làm việc ừong doanh nghiệp.

> Theo nghĩa tổng quát: Liên quan đến công tác chăm sóc khách hàng, có thể định nghĩa khách hàng như sau: “Khách hàng là những người được chứng ta phục vụ, cho dù họ có trả tiền cho dịch vụ của chúng ta hay không”.

Cách định nghĩa thứ hai này mặc dù có một nhược điểm là xem nhẹ mục đích kinh doanh nhằm đạt lợi nhuận, nhưng đã đề cập một cách đày đủ tất cả các đối tượng khách hàng.❖ Nói chung, khách hàng của doanh nghiệp rất đa dạng. Để đáp ứng nhu càu của khách hàng, doanh nghiệp càn phải phân loại khách hàng để có chính sách phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau. Nhưng ở phàn này trước hết chúng ta phân chia khách hàng thành 2 nhóm lớn. Đó là khách hàng bên ừong và khách hàng bên ngoài.

> Khách hàng bên ngoài (Thườnggọi là khách hàng):

- Là những người ở bên ngoài đến để mua hàng hóa hay dịch vụ của một doanh nghiệp. Họ bao gồm 3 đối tượng sau:

+ Người sử dụng: Là các cá nhân hay tổ chức thực sự sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

+ Người mua: Là những người thu thập thông tin về sản phẩm, lựa chọn, ra quyết định mua và trả tiền.

+ Người hưởng thụ: Các cá nhân hay tổ chức được hưởng lợi (hay bị ảnh hưởng bởi) từ việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ.

- Doanh nghiệp phải quan tâm tới cả 3 đối tượng này vì quá trình quyết định mua hàng (theo hình vẽ mô tả) từ khâu nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin đánh giá phương án dẫn đến quyết định mua đều có sự ảnh hưởng tác động của cả 3 đối tượng người sử dụng, người mua và người hưởng thụ.
Link download bản DOC cho ae:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©