BÁO CÁO TỔNG HỢP:TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: BÁO CÁO TỔNG HỢP:TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
Báo cáo thực tập tổng hợp
2
Ngô Thị Thu Hiền
I. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP
VIỆT NAM
1. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm Kỹ thuật truyền
hình Cáp Việt Nam.
Trung tâm truyền hình Cáp-MMDS được thành lập tử năm 1995 đến nay
trải qua 3 giai đoạn phát triển
1.1. Giai đoạn trước năm 2000
Trung tâm truyền hình Cáp-MMDS được thành lập 20/9/1995 là một đơn
vị sự nghiệp có thu thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, hạch toán theo nguyên
tắc gắn thu bù chi, có chức năng quản lý hệ thống truyền hình MMDS theo kế
hoạch của Đài Truyền hình Việt Nam.
Tháng 12/95, chuyển giao quyền quản lý Công ty liên doanh SCTV
(giữa Công ty Du lịch Sài Gòn và Đài THVN) về Trung tâm TH cáp MMDS.
Tháng 12/96, nâng cấp máy phát sóng MMDS, tăng số kênh phát sóng từ 4
kênh lên 6 kênh với bán kính phủ sóng 40km. Ngày 25/04/98, tất cả các kênh
phát sóng qua MMDS đều được khoá mã và Trung tâm TH cáp MMDS thực
hiện việc mua bản quyền hợp pháp các kênh TH nước ngoài. SCTV tăng số
kênh phát sóng MMDS từ 12 lênh 16 kênh, trong đó có 13 kênh khoá mã.
Ngày 14/01/2000, thành lập Hãng TH cáp VN trên cơ sở Trung tâm TH cáp
MMDS, chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu sang doanh nghiệp, có đủ tư cách
pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.
Trong giai đoạn này, Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ: quản lý trực
tiếp hệ thống truyền hình cáp MMDS trong phạm vi toàn thành phố Hà Nội.
Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống truyền hình CATV-
MMDS được Đài Truyền hình Việt Nam phê duyệt, trung tâm được đàm phán
Trong thời buổi nền kinh tế mở cửa hiện nay xuất hiện rất nhiều hình thức kinh doanh, trong số đó có Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam là đơn vị được
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©