Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tại siêu thị Big C

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng tại siêu thị Big C
CHƯƠNG 1 :
TỔNG
QUAN NGHIÊN CỨU ĐÊ TÀI
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài.
Hiện nay thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn nhất
trên thế giới, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang xây dựng kế hoạch thâm
nhập vào thị trường bán lẻ nước ta. Bên cạnh đó bắt đầu từ ngày 1/1/2009
thực hiện theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép thành lập doanh
nghiệp bán lẻ 100% vốn nước ngoài. Đây là nguy cơ đe dọa lớn đối với các
doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Bởi các tập đoàn bán lẻ nước ngoài thường
có thế lực tài chính mạnh, quy mô lớn, khả năng quản lý tốt ,chiến lược cạnh
tranh vượt trội. Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam quy mô nhỏ , manh
mún, thiếu kinh nghiệm quản lý, không đủ sức mạnh tài chính. Điều đó đã
đủ để tạo nên cuộc cạnh tranh không cân sức giữa tập đoàn bán lẻ nước
ngoài và các DN bán lẻ trong nước. Nếu các doanh nhiệp trong nước không
tìm ra cho mình chiến lược kinh doanh đúng đắn thì họ sẽ bị đánh bại ngay
trên sân nhà và ngay cả các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài đang có chỗ
đứng trên thị trường Việt Nam nếu không tăng sức cạnh tranh của mình thì
cũng có thể để mất thị trường trong nay mai.
Một điều quan trọng mà các doanh nghiệp bán lẻ cần nhớ rằng:
“Thành công trong bán lẻ là ứng xử trong bán hàng “. Như vậy DVKH đóng
vai trò quan trọng tới hiệu quả kinh doanh bán lẻ. Tuy nhiên trên thực
tế,hiện nay chất lượng DVKH vẫn chưa được các doanh nghiệp thực sự chú
trọng, DVKH mà họ đang cung cấp chưa đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là các
doanh nghiệp nội địa. Các doanh nghiệp nước ngoài do có lợi thế về mặt tài
chính, về quy mô và về kinh nghiệm quản lý nên có khả năng cung cấp dịch
vụ tốt hơn, đa dạng hơn, song các dịch vụ này vẫn chưa thực sự hoàn thiện.
Từ ý kiến chủ quan của những người nghiên cứu đề tài. Chúng tôi cho
rằng : Việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp để hoàn thiện DVKH là một vấn
Một điều quan trọng mà các doanh nghiệp bán lẻ cần nhớ rằng: “Thành công trong bán lẻ là ứng xử trong bán hàng “. Như vậy DVKH đóng vai trò quan trọng tới hiệu
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©