Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí trung quy mô số 2

Link tải luận văn miễn phí cho ae
Lời nói đầu
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất n-ớc, công nghiệp điện giữ một vai trò
đặc biệt quan trọng. Bởi vì, công nghiệp điện là nghành có liên quan chặt chẽ đến hầu
hết các nghành kinh tế quốc dân, làm tăng năng suất lao động, tạo nên sự phát triển
nhịp nhàng trong nền kinh tế.
Chính vì vậy, khi xây dựng một nhà máy, khu dân c- hay một thành phố mới ...
thì việc đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ cho nhu cầu
sản xuất và sinh hoạt của nơi đó.
Đất n-ớc ta đang trên con đ-ờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, đẩy mạnh sự phát
triển công nghiệp, mở rộng những nhà máy công suất lớn, công nghệ hiện đại. Điều này
có ý nghĩa lớn trong việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy hay xí nghiệp công
nghiệp để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
Với những kiến thức đã đ-ợc học tập, nghiên cứu trong nhà tr-ờng, tr-ớc khi tốt
nghiệp em đ-ợc giao đồ án với đề tài: "Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy
cơ khí trung quy mô số 2". Đồ án môn học này sẽ là một sự tập d-ợt rất quý cho em
tr-ớc khi b-ớc vào thực tế.
Sau một thời gian làm đồ án, với nổ lực của bản thân, đồng thời với sự h-ớng dẫn giúp
đỡ của các thầy Phan Đăng Khải, đến nay em đã hoàn thành đồ án môn học của mình.
Song với kiến thức còn hạn chế, cùng với đề tài thiết kế hệ thống cung cấp điện là t-ơng
đối khó và phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao nên trong quá
trình thiết kế em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong đ-ợc sự nhận xét góp ý
của các thầy cô giáo.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©