HOÀN THIỆN HỆ THỐNG Kiểm Soát Nội Bộ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH – TM ÁNH VIỆT

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG Kiểm Soát Nội Bộ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH – TM ÁNH VIỆT
Trang 2
Từ những đặc điểm trên cho thấy NVL có vai trò rất quan trọng đối với hoạt
động kinh doanh SX của các DN. Điều đó dẫn đến phải tăng cường công tác quản lý
NVL trong các DN SX.
1.1.3. Phân loại NVL
- Trong DN, NVL bao gồm nhiều loại với các nội dung kinh tế, công dụng và tính
năng khác nhau, thường xuyên có sự biến động trong quá trình SX kinh doanh. Để
thuận lợi cho quá trình quản lý và tổ chức hạch toán tới chi tiết từng loại NVL đảm
bảo hiệu quả sử dụng trong SX thì DN cần phải tiến hành phân loại NVL.
- Phân loại NVL là quá trình sắp xếp NVL theo từng loại, từng nhóm trên một căn
cứ nhất định. Hiện nay, DN căn cứ vào nội dung kinh tế và công dụng của NVL
trong quá trình SXKD để phân chia NVL thành các loại sau:
+ NVL chính: Là đối tượng lao động chủ yếu của C. Ty, là những thứ NVL
mà khi tham gia vào quá trình SX sẽ là thành phần chủ yếu cấu thành nên thực thể
chính của SP như: gỗ tròn chò, gỗ xoan …
+ NVL phụ: Cũng là đối tượng lao động, là những vật liệu chỉ có tác dụng
phụ trợ trong SX được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc,
hình dáng, mùi vị hoặc dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động của các tư liệu lao
động, có tác dụng như làm tăng chất lượng SP, tăng giá trị sử dụng của SP … Trong
C. Ty vật liệu phụ bao gồm các loại: giấy nhám, keo 502, ống đồng, vecni, ốc vis,
sơn lót NC …
+ Nhiên liệu: Là những thứ vật liệu sử dụng để phục vụ cho công nghệ SX,
có tác dụng cung cấp nhiệt năng trong quá trình SX kinh doanh. Bao gồm các loại
nhiên liệu sau: than củi, xăng dầu chạy máy, hơi đốt, khí gas …
+ Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết phụ tùng, sử dụng để thay thế sửa chữa
các loại máy móc thiết bị SX, phương tiện vận tải …
+ Phế liệu: Là các loại vật liệu thu được trong quá trình SX hay thanh lý tài
sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài.
+ NVL khác: Bao gồm các loại NVL còn lại ngoài các thứ chưa kể trên.
Hệ thống KSNB là toàn bộ những chính sách và thủ tục do Ban GĐ của đơn vị thiết lập nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ và sự hiệu quả của các hoạt động trong kh
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©