Tiểu luận: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân
Lời mở đầu
Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời
cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn
nhân và gia đình quy định các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng. Đó
là: chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; chia tài sản chung
của vợ chồng khi vợ, chồng chết và chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ
chồng ly hôn. Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân tồn tại là quy định
mới của Luật hôn nhân và gia đình 1986 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
so với Luật hôn nhân gia đình năm 1959. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp vợ,
chồng không muốn ly hôn mà chỉ yêu cầu chia tài sản chung để ở riêng hoặc vì lí
do nào đó. Việc phân chia này đến nay vẫn diễn ra nhiều tranh chấp cần đến tòa
án đứng ra giải quyết.
Vấn đề tranh chấp về phân chia tài sản chung hợp nhất của vợ chồng
trong thời kỳ hôn nhân tuy không phải là một đề tài mới nhưng nó vẫn luôn
mang ý nghĩa thiết thực lớn trong đời sống xã hội hiện nay, là vấn đề cần được
xem xét và nghiên cứu cụ thể. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Cơ sở lý luận
và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn
nhân”.
Do đây là một đề tài lớn và em đã cố gắng trình bày vấn đề này một cách
ngắn gọn, cô đọng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn !
Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân tồn tại là quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình 1986 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 so với Luật hôn nh
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©