Một số vấn đề lý luận về xác định thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm theo quy định của pháp luật hiện hành

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Một số vấn đề lý luận về xác định thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm theo quy định của pháp luật hiện hành
2
A.
Đặt vấn đề
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung, bồi thường thiệt hại do xâm phạm
sức khỏe, tính mạng nói riêng là một trong những loại bồi thường gây nhiều tranh cãi
về việc xác định thiệt hại, mức bồi thường… Hơn nữa, qui định của pháp luật về vấn
đề này chủ yếu dừng lại ở các qui định mang tính lí luận nên gây khó khăn rất nhiều
cho các cán bộ áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó án kiện về trách nhiệm bồi thường
thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, tính mạng chiếm tỉ lệ tương đối lớn trong các án kiện
về bồi thường. Tuy phần lớn các vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết
một cách ổn thỏa nhưng vẫn còn không ít án bị kháng cáo, khiếu nại từ phía đương
sự.
Xuất phát từ tình hình trên đây, việc nghiên cứu, tìm hiểu các qui định về việc
xác định thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại là một trong những vấn đề có ý
nghĩa pháp lí và thực tiễn sâu sắc. Việc xác định thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị
xâm phạm được làm rõ sẽ tạo nên một thể thống nhất về lí luận góp phần bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, hơn
nữa tăng cường tính răn đe, giáo dục phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nói
chung, gây thiệt hại trái pháp luật nói riêng và đặc biệt vấn đề này sau khi được làm
rõ sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do hành vi xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng gây ra.
B.
Nội dung vấn đề
I. Một số vấn đề lý luận về xác định thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị
xâm phạm theo quy định của pháp luật hiện hành
1. Điều kiện phát sinh việc xác định thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm
phạm theo quy định của pháp luật
1.1. Điều kiện phát sinh việc xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung, bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, tính mạng nói riêng là một trong những loại bồi thường gây nhiều tranh cã
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©