Nghiên cứu việc thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương Điện tích - Điện trường - SGK vật lý lớp 11 nâng cao nhằm khắc phục một số quan niệm sai lầm của học sinh

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Nghiên cứu việc thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức thuộc chương Điện tích - Điện trường - SGK vật lý lớp 11 nâng cao nhằm khắc phục một số quan niệm sai lầm của học sinh
2
Trong hệ thống kiến thức vật lí ở trường phổ thông, kiến thức phần “Điện tích -
Điện trường” giữ một vai trò quan trọng. Đây là phần kiến thức tương đối khó. Nội
dung kiến thức này được xây dựng theo mức độ từ khảo sát định tính các hiện tượng
gần gũi với kinh nghiệm và hiểu biết của học sinh ở cấp cơ sở đến việc không chỉ

mở
rộng, đi sâu vào bản chất vật lí, cơ chế của các hiện tượng điện mà còn nâng cao ở
mức định lượng và quan tâm đến các ứng dụng kĩ thuật... Tuy nhiên, trong thực tế dạy
học ở trường phổ thông hiện nay việc dạy học các kiến thức này chưa đạt được như
mong muốn, còn tồn tại chủ yếu tình trạng dạy học mang tính chất độc thoại, giảng
giải, thông báo, áp đặt, tái hiện...mang tính một chiều của giáo viên, nên học sinh gặp
rất nhiều khó khăn khi học phần này.
Qua những nghiên cứu cho thấy, sau một thời gian dài học tập, những kiến thức
học sinh tiếp thu về phần “Điện tích - Điện trường” là khá ít. Học sinh có xu hướng
giải quyết các tình huống bằng sự vận hành các quan niệm thông thường có trong đời
sống hàng ngày chứ không phải là những kiến thức đã được giảng dạy. Những khó
khăn gặp phải khi học sinh giải quyết các bài toán về điện là rất lớn, nhất là phần tĩnh
điện. Sai về phương pháp, về chiến lược... Học sinh giải bài một cách tuỳ tiện, họ chỉ
tìm cách áp dụng ngay các công thức, phát hiện ra những thủ thuật đem lại các giải
pháp cho một bài toán cụ thể nào đó..Ngay cả những khái niệm cơ bản: điện dung,
điện thế, hiệu điện thế, tụ điện, điện truờng .. nhiều học sinh còn rất mơ hồ, chưa hiểu
đúng về bản chất vật lý, dẫn đến học sinh có những quan niệm rất khác với những
quan niệm khoa học của các nội dung kiến thức này.
Do đặc thù của chương học bao gồm nhiều kiến thức thông báo: từ những định
luật, thuyết cho đến những khái niệm căn bản. Vì thế, số nghiên cứu về dạy học các
nội dung kiến thức thuộc phần “Điện tích - Điện trường” là không nhiều. Đã có một số
luận văn nghiên cứu về việc dạy học các kiến thức phần Tĩnh điện, cụ thể:
- “Một số suy nghĩ về việc hình thành cho học sinh phương pháp giải bài tập
Tĩnh điện”, Đỗ Thị Kim Chung, 1988.
- “Xây dựng và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học các kiến thức về tụ điện ở
chương “Cơ sở của Tĩnh điện học”- SGK vật lý lớp 11 thí điểm, Ban Khoa học tự nhiên
(Bộ 1) nhằm nâng cao chất lượng kiến thức và phát huy tính tích cực của học sinh trong
học tập” của tác giả Trần Hùng Dũng, ĐHSP Hà Nội, 2005.
Trong hệ thống kiến thức vật lí ở trường phổ thông, kiến thức phần “Điện tích - Điện trường” giữ một vai trò quan trọng. Đây là phần kiến thức tương đối khó. Nộ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©