Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn trái pháp luật.
I. Khái niệm
1. Kết hôn trái pháp luật là gì?
Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ xác lập quan hệ vợ chồng có đăng kí
kết hôn tại cơ quan đăng kí kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật
quy định, cụ thể là vi phạm một trong các quy định tại Điều 9, 10 Luật hôn nhân và
gia đình năm 2000.
2. Thế nào là hủy kết hôn trái pháp luật?
Hủy kết hôn trái pháp luật là biện pháp xử lý đối với những trường hợp kết
hôn vi phạm điều kiện kết hôn nhằm bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh Luật hôn
nhân và gia đình.
II. Quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn
trái pháp luật
1. Nguyên tắc xử lý đối với việc hủy kết hôn trái pháp luật
Theo Điều 64 Hiến pháp 1992 quy định: “ Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia
đình”. Hôn nhân chỉ được nhà nước thừa nhận khi việc xác lập quan hệ hôn nhân
tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn:
“Không ai bị buộc phải kết hôn, nhưng ai cũng bị buộc phải tuân theo luật hôn
nhân một khi người đó kết hôn…hôn nhân không thể phục tùng sự tuỳ tiện của
người kết hôn mà trái lại sự tuỳ tiện của người kết hôn phải phục tùng bản chất của
hôn nhân”. Chính vì thế, Nhà nước không thừa nhận những trường hợp nam, nữ kết
hôn mà không tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn nên hủy việc kết hôn trái pháp
luật là biện pháp xử lý đối với những trường hợp kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn
nhằm đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh Luật hôn nhân và gia đình. Có thể nói
đây là biện pháp chế tài của Luật hôn nhân và gia đình, thể hiện thái độ phủ định
của Nhà nước đối với các trường hợp kết hôn trái pháp luật. Điều 16 Luật hôn nhân
Điều mới dễ nhận thấy nhất là quy mô của đạo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã đạt mức độ hoàn chỉnh cao về dung lượng, nhắm tới việc đáp ứng đầy đủ hơn yêu
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©