BÀI THẢO LUẬN: Phân tích chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: BÀI THẢO LUẬN: Phân tích chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Môn : Quản trị chiến lược
Nhóm 06
Lớp: L1005SMGM0111
2
nghiệp vừa và nhỏ” là một định hướng rất mới đối với ngân hàng Việt Nam, nhất là một ngân hàng mới thành lập như ACB.
- ACB đã hình dung Tầm nhìn 2015, theo đó ACB sẽ phấn đấu trở thành một trong
ba tập đoàn tài chính- ngân hàng hàng đầu và hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam , với hai trụ cột kinh doanh là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư.

Sứ mạng kinh doanh: Sứ mạng kinh doanh của ACB được thể hiện thông qua khẩu
hiệu: “ Ngân hàng Á Châu- ngân hàng của mọi nhà”
-
Triết lý kinh doanh: Tăng trưởng bền vững, quản lý rủi ro hiệu quả, duy trì khả
năng sinh lời cao và chỉ số tài chính tốt, đầu tư chiều sâu vào con người và xây dựng văn hóa công ty lành mạnh.
-
Mục tiêu: Ngân hàng Á Châu luôn phấn đấu là ngân hàng thương mại bán lẻ hàng
đầu Việt Nam, hoạt động năng động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng, công nghệ hiện đại, kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn cao.
Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB:
B1.BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ACB
(Đơn vị tính : tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2008
2009
30/9/2010
Vốn điều lệ
6.356
7.814
9.377(từ 11/11/2010)
Tổng tài sản
105.306
168.000
177.944
Tổng vốn huy động
75.113
108.992
123.963
Tổng dư nợ
34.833
62.358
80.481
Lợi nhuận trước thuế
2.561
2.838
2.000
Lợi nhuận sau thuế
2.210
2201
1.488
ROE(LN trước thuế/Vốn CSH bình quân)
36,7%
31,8%
ROA( LN trước thuế/TTS bình quân)
2,6%
2,1%
ACB đã đạt được thành công khi xây dựng một chiến lược kinh doanh rõ ràng, luôn bám sát và tuân thủ tuyệt đối triết lý kinh doanh là tăng trưởng bền vững. Quản
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©