Tăng cường quản lý tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH Tỉnh Nghệ An

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tăng cường quản lý tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH Tỉnh Nghệ An
ii
1.3.3.1.Tiêu chí định tính ...........................................................................................18
1.3.3.2.Tiêu chí định lượng ........................................................................................18
Thứ Hai, Tỷ lệ HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ngân hàng. ............19
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tín dụng cho Học sinh sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn ......................................................................................21
1.4. Sự cần thiết tăng cường quản lý tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội......................................................22
1.4.1. Sự gia tăng đối tượng vay vốn tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn.............................................................................................................22
1.4.4. Kinh nghiệm của một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ..25
1.4.4.1. Kinh nghiệm của một số nước......................................................................25
1.4.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .............................................................26
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHỆ AN...............................................................28
2.2.Giới thiêu tổng quan về Ngân hàng CSXH Tỉnh Nghệ An ...............................29
2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................................29
2.2.2 Chương trình tín dụng HSSV hiện nay ...........................................................31
2.3. Thực trạng quản lý tín dụng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
tại NHCSXH Tỉnh Nghệ An.......................................................................................32
2.3.1. Quản lý công tác bình xét và xác nhận đối tượng vay vốn:..........................32
2.3.3. Quản lý nguồn vốn ...........................................................................................34
2.3.4. Quản lý thủ tục vay vốn tại NHCSXH ...........................................................34
2.3.6. Sự phối kết hợp của các bộ nghành có liên quan: .........................................36
2.4.1 Quy mô vay vốn .................................................................................................37
2.4.2 Xét hiệu quả sử dụng vốn vay ..........................................................................39
2.4.3. Xét hiệu quả về trả nợ vay:..............................................................................40
2.5 Đánh giá công tác quản lý tín dụng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại
NHCSXH Tỉnh Nghệ An. ...........................................................................................41
2.5.1 Những mặt được ................................................................................................41
2.5.2 Những hạn chế ...................................................................................................43
2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế.....................................................................48
CHƯƠNG III: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH
VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NHCSXH TỈNH NGHỆ AN...........52
3.1 Quan điểm, mục tiêu tăng cường quản lý tín dụng cho học sinh sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn....................................................................................................52
Với nỗ lực của bản thân ngân hàng cùng với sự ủng hộ của các cấp Chính quyền địa phương và toàn dân, NHCSXH Tỉnh Nghệ An đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo thoát kh
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©