Phần mềm quản lý thư viện bằng ngôn ngữ C#

Download miễn phí Đồ án Phần mềm quản lý thư viện bằng ngôn ngữ C#Mở đầu 4
Chương I: Tìm hiểu nhu cầu 5
I. Nhu cầu thực tế: 5
I.1.Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện: 5
I.2. Các biểu mẫu thu thập được: 6
II. Mô tả quy trình quản lý tại thư viện: 11
II.1.Nhập sách: 11
II.2.Cấp thẻ độc giả: 11
II.3. Mượn trả sách: 11
II.4. Hủy đầu sách: 12
II.5. Hủy độc giả: 12
II.6. Báo cáo thống kê: 12
Chương II. Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống 13
I.Phân tích hệ thống về chức năng: 13
I.1.Sơ đồ ngữ cảnh: 13
I.2.Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống: 13
II. Phân tích hệ thống về dữ liệu: 15
II.1.Sơ đồ luồng dữ liệu: 16
II.1.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 16
II.1.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: 17
II.1.3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2:
II.1.3.1: Sơ đồ mức 2.1: Chức năng mượn sách 18
II.1.3.2: Sơ đồ mức 2.2: Chức năng trả sách
II.3. Sơ đồ dữ liệu E/R: 21
II.3.1. Xây dựng các thực thể: 21
II.3.2. Mô hình E/R: 23
II.4. Ma trận khóa: 25
II.5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Relatisonship): 26
Chương III: Công cụ triển khai 27
I.Cơ sở lý thuyết và Công cụ dùng: 27
I.1. Microsoft Visual Studio 2005 27
I.2. Ngôn ngữ: C# 27
I.3.Ngôn ngữ SQL 29
Chương IV: Cài đặt chương trình 31
I. Thiết kế form: 31
I.1. Giao diện đăng nhập hệ thống: 31
I.2. Giao diện cập nhật thông tin sách trong thư viện: 32
I.3. Phân loại sách trong thư viện: 33
I.4. Giao diện thông tin độc giả: 33
I.5. Giao diện thông tin nhà xuất bản: 34
I.6. Giao diện thông tin mượn sách: 35
I.7. Giao diện thông tin trả sách: 36
I.8. Giao diện thống kê độc giả và sách: 37
II. Triển khai thực hiện: 38
II.1. Thuật toán đăng nhập: 38
II.2.Thuật toán lập phiếu mượn 39
II.3. Thuật toán tìm kiếm: 39
II.4. Thuật toán cho mượn sách: 41
II.5. Thuật toán trả sách: 43
II.6.Thuật toán thống kê: 43
Kết luận 44

Mở đầu
Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong thư viện cũng đang rất cần thiết để có thể đổi mới với quy trình quản lý, đạt hiệu quả cao.
Ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng gần gũi với học sinh sinh viên trong trường từ việc mượn trả sách đến việc đọc sách trong thư viện cũng là cách học hết sức bổ ích. Chính vì lý do đó, em đã chọn đề tài quản lý thư viện để xây dựng phần mềm cho môn học của mình.
Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện " em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng.
Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của em về mô hình hệ thống thư viện. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt mô hình quản lý thư viện trong trường học.

Chương I: Tìm hiểu nhu cầu

I. Nhu cầu thực tế:
I.1.Giới thiệu về hệ thống quản lý thư viện:
Thư viện quản lý khoảng 15000 đầu sách và tài liệu liên quan, phục vụ cho học sinh, sinh viên, giảng viên (độc giả). Việc phân công quản lý trong thư viện được thực hiện như sau:


- Bộ phận quản lý: Gồm 2 người: Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.
o Chủ nhiệm thư viện: điều hành chung toàn bộ các công tác trong thư viện.
o Phó chủ nhiệm: có nhiệm vụ quản lý về cơ sở vật chất (quản lý tài liệu,…)
- Bộ phận nhân viên: Gồm 3 tổ chuyên môn :
o Tổ nghiệp vụ: bổ sung tài liệu định kỳ, phân loại tài liệu (phân loại theo chuyên ngành khoa học hay theo khu phân chia đã có), mô tả tài liệu để đưa lên mục tra cứu tài liệu (tra theo truyền thống hoăc tra điện tử).
o Tổ thông tin tư liệu: tạo lập CSDL của các đầu sách, luôn cập nhật thông tin quản lý sách, độc giả cho thư viện.
o Tổ phục vụ bạn đọc: Có trách nhiệm cấp thẻ độc giả, lập các phiếu mượn, trả sách, phân công phục vụ các quầy mượn trên kho.
Sách được phân chia thành các kho:
- Kho giáo trình: Kho này chứa những giáo trình được giảng dạy tai trường, độc giả có thể mượn.
- Kho sách tham khảo: Những độc giả sinh viên, giảng viên thuộc sự quản lý của nhà trường được mượn về nhà.
- Kho sách ngoại văn: kho này chứa các tài liệu tiếng nước ngoài.
- Kho tra cứu và tài liệu liên quan: chứa các tài liệu như từ điển , sổ tay ..
- Kho cao học và tài liệu quý hiếm: chứa tài liệu nghiên cứu khoa học và tài liệu quý.
Đối với tài liệu ở các kho giáo trình, kho sách tham khảo và kho sách ngoại văn, độc giả( thuộc sự quản lý của nhà trường) có thể mượn sách về nhà.
Các kho còn lại, độc giả chỉ được đọc tại chỗ.

I.2. Các biểu mẫu thu thập được:

• Tổ nghiệp vụ có trách nhiệm căn cứ vào thẻ để tiến hành cập nhật vào danh mục sách của thư viện.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, , đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©