Xây dựng website giới thiệu và đặt phòng khách sạn trực tuyến

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
Trang bìa . . 1
Lời Thank . 2
Chương I: Giới thiệu
I. Lý do chọn đề tài . . . 3
II. Giới thiệu website . 3
Chương II: CƠ sở lý thuyết của việc xây dựng đề tài
1. Phân tích hiện trạng . . 4
2. yêu cầu hệ thống . 4
Chương III: Phân tích hệ thống
I. Kh ảo sát hiện trạng . 6
II. Mô hình phân rã chức năng BFD . . 6
III.Mô hình luồng dữ liệu DFD . 6
IV.Mô hình th ực thể. . 9
Chương IV: Giao diện website
I.Giao diện website . . . 16
Chương V: Kết luận và hướng phát triển
I.Kết luận. 17
II.Hướng phát triển . 18
Chương I: GIỚI THIỆU
I. Lý do chọn đề tài:
- Hiện nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, Internet được phổ biến
rộng rãi, nhu cầu đặt phòng khách sạn trực tuyến ngày càng tăng nên việc đặt phòng
qua mạng không còn mới lạ với mọi người nữa. Mặc dù xây dựng một trang web đặt
phòng trực tuyến ở nước ta là còn mới mẻ nhưng rất khả thi khi đất nước đã và đang
từng bước đổi mới và phát triển, đây cũng là một cơ hội rất lớn cho thương mại điện tử
ở Việt Nam phát triển.
- Đề tài “ Xây dựng Website giới thiệu và đặt phòng trực tuyến” rất thực tế và phù hợp
với tình hình hiện nay. Việc thiết lập một website đặt phòng trực tuyến nhanh chóng với
nhiều dịch vụ tiện ích và hoàn toàn miễn phí có thể quảng bá được hình ảnh của khách
sạn, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người, tiết kiệm được khoảng thời gian và hoàn toàn
thuận lợi cho tất cả mọi người.
- Đây có thể coi là giải pháp tối ưu và thiết thực đối với các khách sạn ở nước ta hiện
nay.
II. Giới thiệu website:
- Website được xây dựng bằng ngôn ngữ: VB.NET
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft Access
- Các công việc chính của Website :
+ Giới thiệu khách sạn
+ Giới thiệu các địa điểm du lịch gần khách sạn
+ Giới thiệu các tin tức
+ Tìm kiếm loại phòng của khách sạn
+ Đặt phòng khách sạn
+ Đăng ký khách hàng
+ Đếm số lượt truy cập website

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©