Thiết kế trạm trộn bêtông dạng bậc làm việc chu kỳ với năng suất 45m3 h

Down miễn phí đồ án

Chương 1. Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn
1.1 Giới thiệu chung về bê tông.
1.2 Phân loại về bê tông.
1.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông.
1.3.1 Khái niệm chung về trạm trộn bê tông.
1.3.2 Phân loại trạm trộn bê tông.
a. Theo phương pháp bố trí thiết bị trạm trộn.
b. Theo nguyên lý làm việc của trạm trộn.
c. Theo khả năng di động của trạm trộn.
d. Theo năng suất của trạm trộn.
e. Theo phương pháp điều khiển trạm trộn
1.3.3 Lựa chọn phương án thiết kế trạm trộn bê tông.
a. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc chu kỳ.
b. Trạm trộn bê tông dạng tháp làm việc liên tục.
c. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc chu kỳ.
d. Trạm trộn bê tông dạng bậc làm việc liên tục.
e. Ô tô máy trộn bê tông.

Chương 2. Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn
2.1 Lựa chọn sơ đồ làm việc của trạm trộn
*Sơ đồ dây truyền công nghệ.
*Chu kỳ làm việc của trạm dẫn động.
2.2 Tính chọn một số thiết bị của trạm trộn
2.2.1 Tính chọn một số thiết bị định lượng nước và ximăng
a. Tính chọn thiết định lượng nước
b. Tính chọn thiết bị định lượng ximăng
c. Tính chọn thiết bị định lượng cốt liệu
2.2.2 Xác định dung tích của bun ke chứa các thành phần phối liệu của trạm trộn.
a. Tính dung tích của bun ke chứa đá
b. Tính dung tích của bunke chứa cát

Chương 3. Tính toán về băng tải cân cốt liệu.
3.1 Khái niệm
3.2 Tính toán băng tải cân
3.2.1 Tính toán một số thông số của băng tải cân
a. Xác định năng suất của băng tải cân
b. Xác định các thông số kỹ thuật
3.2.2 Công suất động cơ cụm đẫn động
3.2.3 Tính bền một số chi tiết băng tải cân
ã Kiểm tra bền tang
ã Tính trục tang
ã Tính các con lăn
3.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải
3.3.1 Tính thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng
3.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ băng tải
3.3.3 Kiểm tra bu lông treo băng tải và khung
3.3.4 Chọn phương án cân băng tải

Chương 4. Tính toán về băng tải nạp liệu
4.1 Khái niệm
4.2 Tính toán băng tải nạp
4.2.1 Xác định năng suất và các thông số của băng tải
a. Tính toán về năng suất
b. Tính toán các kích thước chính
4.2.2 Tính công suất động cơ và hộp giảm tốc cụm dẫn động
4.2.3 Tính kiểm tra bền một số chi tiết băng tải nạp
( tang dẫn động, tang bị động, con lăn đỡ dưới băng tải, con lăn lòng ống)
4.3 Tính kết cấu cụm đỡ băng tải nạp
4.3.1 Thanh ngang đỡ các con lăn lòng máng
4.3.2 Kiểm tra bền dầm chính đỡ toàn bộ băng tải
4.3.3 Tính bulông lắp ghép các đoạn dầm đỡ chính

Chương 5. Tính Silô chứa ximăng
5.1 Giới thiệu chung về Silô
5.2 Tính toán thiết kế Silô chứa ximăng
5.2.1Một số tính toán chung về Silô
5.2.2 Tính tải trọng tác dụng lên Silô
a. Phân tích lực tác dụng
b. Tính toán với thân trên
5.2.3 Kiểm tra ổn định Silô
a. ổn định của thân Silô do tải trọng đều theo phương đường
sinh
b. Kiểm tra ổn định thân Silô do ứng suất nén đều theo phương ngang
c. Kiểm tra ổn định của thân Silô do tác dụng đồng thời của và
5.2.4 Tính toán cột dỡ Silô
a. Phân tích lực
b. Xác định trọng tâm Silô

Chương 6. Tính toán thiết kế vít tải
6.1 Giới thiệu về vít tải xiên
6.2 Tính những thông số kỹ thuật và các kích thước của vít tải
6.2.1 Tính công suất động cơ vít tải
6.2.2 Tính bộ truyền cấp nhanh
6.2.3 Tính bộ truyền cấp chậm
6.3 Tính toán về tải trọng tác dụng lên vít tải
6.3.1 Mômen xoắn trên trục vít tải
6.3.2 Lực dọc trục vít
6.3.3 Lực hướng tâm tác dụng lên trục vít
6.4 Tính toán những kích thước còn lại của vít tải
6.4.1 Tính đường kính trục vít xoắn
a.Tính sơ bộ trục
b.Tính gần đúng trục
c. Tính chính xác trục
d. Xác định đường kính trục lắp với ổ
6.4.2 Tính toán phôi cánh vít xoắn
6.4.3 Tính toán bulông chốt

Chương 7. Tính toán thiết kế về mạng điện điều khiển

7.1 Giới thiệu

LInk download cho các bạn:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©