Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên phục vụ phát triển du lịch

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên phục vụ phát triển du lịch
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
VHTT
: Văn hoá thông tin
UBND
: Uỷ ban nhân dân
HDV
: Hướng dẫn viên
VH,TT&DL
: Văn hoá, Thể thao và Du lịch
CNH-HĐH
: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá
HĐND
: Hội đồng nhân dân
LSVH
: Lịch sử văn hoá
DTLSVH
: Di tích lịch sử văn hóa
DLVH
: Du lịch văn hóa
CHXHCNVN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
VHVT : Văn hóa vật thể
VHPVT :
Văn hóa phi vật thể

Hưng Yên với nguồn tài nguyên du lịch nhân văn phong phú như vậy dù chưa thực sự hấp dẫn nhưng cũng nhờ đó kết quả hoạt động kinh doanh của ngành du lịch trong
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©