ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT: VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY
2
Chú ý:
ĐỀ CƯƠNG DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÍ DỤ THAM
KHẢO, các nhóm không chọn đề tài này
ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐẤNH GIÁ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG
THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TH CƠ SỞ
1. Lý do nghiên cứu
­ Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chỉ rõ: “Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học phải được thực hiện đồng bộ với việc nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học”.
­ Chỉ thị 14/2001/CT­TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội nhấn mạnh: “Cần xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện chương trình và phương pháp dạy ­ học mới,…”
­ Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những đầu tư lớn trong việc đẩy mạnh trang bị thiết bị dạy học (TBDH), thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
­ Hiện nay, công tác về TBDH đang đứng trước nhiều dư luận của các nhà khoa học, nhà sư phạm, nhà giáo và của xã hội.
Vì vậy, trong Dự án 2, Chương trình mục tiêu Quốc gia, đã đặt ra đề tài nghiên cứu: “Đánh giá chất lượng, hiệu quả thiết bị dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở”. Một trong những nội dung của đề tài nói trên là “Đánh giá tình hình cung ứng và sử dụng thiết bị dạy học ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở”
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chỉ rõ: “Đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học p
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©