Phát triển BHTDXK ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phát triển BHTDXK ở Việt Nam
Đề án Kinh tế bảo hiểm
SV: Bế Thị Thắm - Lớp KTBH 49
2
I. TIỀM NĂNG CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM :...............................................................................................19
1. Việt Nam là nước xuất khẩu có tiềm năng rất lớn : ........................192. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là loại hình bảo hiểm mới được triển khai tại Việt Nam : .................................................................................22
II.THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM :..........................................................................22III. NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI KHI TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM...........................................28
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM...........31
I. NHU CẦU VỀ BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI :...........................................................31II. KINH NGHIỆM KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TRÊN THẾ GIỚI : ..............................................32
1. Sự bảo trợ của nhà nước trông việc thành lập là yếu tố quyết định
..................................................................................................................32
2. Phân tích hiệu quả đẩy mạnh xuất khẩu với chi phí đầu tư và vận hành tổ chức :..........................................................................................33
III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI VIỆT NAM :......36
1. Các giải pháp về phía Nhà nước : .....................................................372. Các giải pháp về phía doanh nghiệp bảo hiểm :..............................373. Các giải pháp khác :...........................................................................38
3.1. Giải pháp về phía khách hàng : .....................................................383.2. Giải pháp về phía các nhà môi giới :.............................................38
KẾT LUẬN ....................................................................................................39TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................40
Hiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các doanh nghiệp là tất yếu và phải cạnh tran
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©