Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thúy Hoàn – KT29G
Khóa luận tốt nghiệp
cũng như có một cơ chế pháp lý đảm bảo cho DN trong hoạt động
ĐTTTRNN thì điều quan trọng nhất là Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ, thông thoáng, phù hợp với thông lệ Quốc tế.
Với mong muốn được tìm hiểu khái quát về hoạt động ngày càng có
dấu hiệu khởi sắc này của các DN Việt Nam, đồng thời đóng góp một vài ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ĐTTTRNN để hoạt động này có cơ sở pháp lý thuận lợi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, em đã quyết định chọn vấn đề: “Tìm hiểu pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ở Việt Nam” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời mở đầu, kết luận cùng danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn gồm 3 chương:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và
pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Chương 2. Thực trạng pháp luật đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
thực thi pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.


Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là vấn đề mang tính chất toàn cầu và là xu thế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ s
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©