Phân tích, thiết kế hệ thống Quản lí học phí trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phân tích, thiết kế hệ thống Quản lí học phí trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam
Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm_Đại học Đà Nẵng
SVTH:GVHD:LÊ VĂN MỸ
Trang 2
3.2.Tình hình ứng dụng tin học công việc quản lý học phí của trường.
3.3.Sự cần thiết của ứng dụng tin họctrong công tác quản lý……….25
3.4.Những vấn đề cần giải quyết khi xây dựng chương trình cho bài
toán quản lý…………………………………………………………….28
4.Chương 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG.
4.1. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG……………………………………29
4.2.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………..30-32
4.2.1. Xây dựng các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
4.21.1 Xây dựng các thực thể………………………………..…30
4.2.1.2 Mối quan hệ giữa các thực thể……………………...30-31
4.2.1.3. Xây dựng mô hình thực thể kết hợp………………..…31
4.2.1.4. Xây dựng sơ đồ thực thể kết hợp E-R……………...…32
4.2.1.5. Mô hình liên kết cài đặt……………………………..…37
4.2.1.6Mô tả các bảng…………………………………….…33-36
4.2.1.7 Hệ thống chương trình……………………………….....38
4.2.2 .TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH……………………39-54
Thiết kế giao diện……………………………………………40-54
4.2.3 KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI………………………...55
4.2.3. 1. Những vấn đề đã đạt được…………………………….55
4.2.3. 2. Những hạn chế…………………………………………55
HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………………………………55
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………...58
Một trong các yếu tố cơ bản và quan trọng mà các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp cần quan tâm là vấn đề quản lí thông tin và phải làm sao để cho cơ chế quản
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©