Phân tích tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đại tại Phòng giao dịch ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2007-2009 và giải pháp sử dụng vốn trong những năm tiếp theo

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phân tích tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đại tại Phòng giao dịch ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2007-2009 và giải pháp sử dụng vốn trong những năm tiếp theo
2
nhằm mục đích góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo là một bộ phận kinh tế xã hội và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, công tác xoá đói giảm nghèo đã trở thành một trong những công tác trọng tâm của Chính phủ và Chính quyền các cấp với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ quốc tế
.
Việc phân tích tình hình sử dụng vốn do Chính phủ phân bổ để đánh
giá hiệu quả đồng vốn cho vay xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn Ngân hàng CSXH đang dần từng bước ổn định hoạt động trên thị trường là một đòi hỏi cấp bách.
Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Phòng giao dịch Ngân hàng
CSXH quận Ngũ Hành Sơn tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn tín dụng ưu đại tại Phòng giao dịch ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2007-2009 và giải pháp sử dụng vốn trong những năm tiếp theo”
Đề tài gồm 3 phần:+ Phần 1: Một số vấn đề chung về Ngân hàng thương mại và tín dụng
Ngân hàng CSXH.
+ Phần 2: Phân tích tình hình sử dụng vốn giai đoạn 2007-2009 của
Phoàng giao dịch Ngân hàng CSXh quận quận Ngũ Hành Sơn.
+
Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng vốn trong
thời gian đến.
Đây là đề tài rộng, tương đối mới mẽ nhưng do hạn chế nhất định về
thời gian, khả năng và sự tiếp cận với tình hình thực tế nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, tồn tại. Vậy kính mong sự góp ý nhiệt tình của các thầy, cô giáo, các cô, chú, anh chị trong Ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng xin chân thành cảm ơn Cô giáo Nguyễn Thuý Hiền cùng
các thầy cô giáo trong khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học mở Hà Nội, Ban Giám đốc và CBVC Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho cho tôi để đề tài này sớm được hoàn thiện.
Sinh viên thực hiện
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội CSXH) quận Ngũ Hành Sơn thuộc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng ra đời năm 2004 và đi vào hoạt động hơn 5
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©