THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V
Giáo viên hướng dẫn:
Hoàng Hải Hưng
Sinh viên thực hiện:
1:Nguyễn Như Tuân 2:Phó Đức Trường3: Nguyễn Minh Phụng
2
TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CHẾ TẠO MẠCH NẠP ẮC QUY 12V
I-Số liệu cho trước:
Dòng xoay chiều với các thông số:
U=220V; I=12A; f=50Hz
Xây dựng sơ đồ mạch và chạy thử trên eagle.
Sử dụng IC ổn định điện áp LM7812 và IC so sánh điện áp LM358 và các linh
kiện điện tử thông thường như điện trở, tụ điện, diod, ….
II-Nội dung cần hoàn thành:
- Một sản phẩm hoàn chỉnh.
- Một bản báo cáo thuyết minh về đề tài.

Sinh viên thực hiện:
1: Nguyễn Như Tuân 2: Phó Đức trường3: Nguyễn Minh Phụng
Ngày giao đề tài: …………..Ngày hoàn thành: ………….
-------------------
I-Số liệu cho trước:. Dòng xoay chiều với các thông số:. U=220V; I=12A; f=50Hz. Xây dựng sơ đồ mạch và chạy thử trên eagle.. Sử dụng IC ổn định đi[hr:1r9g266l][/hr:1r9g266l]Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí
Xem link download tại Blog Kết nối!


- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©