Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Về một phương pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân bậc nhất và bậc hai
2
3. Về một phương pháp không cổ điển giải số hệ phương trình vi phân cấp hai 50
3.1. Phương pháp không cổ điển giải số cấp hai ..................................................50
3.1.1. Phương pháp cổ điển ..............................................................................50
3.1.2. Lược đồ sai phân mới.............................................................................51
3.1.3. Tính chất ổn định....................................................................................63
3.1.4. Thử nghiệm số........................................................................................66
3.2. Phương pháp không cổ điển giải số hệ phương trình phi tuyến cấp hai........68
Kết luận
70
Tài liệu tham khảo
71
Phụ lục
72
LỜI NÓI ĐẦU

Phương trình vi phân là mô hình mô tả khá tốt các quá trình chuyển động
trong tự nhiên và kĩ thuật. Để nghiên cứu phương trình vi phân, người ta thường
tiếp cận theo hai hướng: nghiên cứu định tính và giải số.
Mặc dù đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm, do còn nhiều bài toán cần giải
quyết, giải số phương trình vi phân thường vẫn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của
các nhà toán học và các nhà nghiên cứu ứng dụng.
Trong giải số phương trình vi phân, người ta thường cố gắng tìm ra những
phương pháp hữu hiệu bảo đảm sự hội tụ, tính ổn định và tính chính xác cao. Để
làm được điều này, người ta thường tổ hợp các phương pháp đa bước để nhận được
các phương pháp mới có bậc hội tụ, tính ổn định và cấp chính xác cao hơn. Phương
pháp không cổ điển giải số phương trình vi phân thường bậc nhất và bậc hai do M.
V. Bulatov (và Berghe) đề xuất trong vòng năm năm trở lại đây nằm trong hướng
này.
ii
Phương trình vi phân là mô hình mô tả khá tốt các quá trình chuyển động trong tự nhiên và kĩ thuật. Để nghiên cứu phương trình vi phân, người ta thường tiếp cận
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©