Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại AnTon

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại AnTon
Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán – Quản trị kinh

doanh
SV: Lê Viết Khôi Lớp: Kế toán Doanh nghiệp 2 triệu Sơn­ Thanh Hoá
2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 1.2.1 Mục tiêu chung
Hạch toán tiền lương tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại AnTon. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể
­ Hệ thống hóa cơ sở và lý luận thực tiễn của hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương;
­ Phân tích đánh giá thực trạng tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại AnTon.
­ Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằn tằng cường công tác hạch
toán tiền lương và các khoản trích theo lương.1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề tài: 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại AnTon.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:
­ Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu tại công ty CP sản
Xuất và Thương Mại AnTon
­ Phạm vi thời gian: Từ ngày 18/01/2011 đến 25/04/2011­ Số liệu nghiên cứu: Tháng 06/2010­ Phạm vi nội dung: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty cổ phần sản Xuất và Thương Mại AnTon1.4. Phương pháp nghiên cứu.
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập các số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp liên quan đến công
tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
­ Thu thập số liệu thức cấp
­ Thu thập số liệu sơ cấp
1.4.2. Phương pháp sử lý số liệu: Xử lý số liệu trên máy tính với công cụ
excel.
1.4.3. Phương pháp kiểm tra đối chiếu: Kiểm tra, đối chiếu việc ghi sổ
sách với chứng từ gốc.
Tương ứng với sản phẩm làm ra là sức lực bỏ ra của những người lao động. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và cũng là yếu
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©