Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire nuôi tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp – Ninh Bình

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đánh giá năng suất sinh sản của hai dòng lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire nuôi tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp – Ninh Bình
2
khâu như: giống, thức ăn, thú y, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý, … Song
giống là khâu được quan tâm hàng đầu và là khâu quan trọng nhất. Bởi vì, có
đàn giống tốt sẽ có được đàn lợn thịt có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt tỷ lệ
nạc ở mức tối đa của phẩm giống và giảm chi phí thức thức ăn cho mỗi kg
tăng trọng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đánh giá năng suất sinh
sản của đàn nái tại Trạm nhưng việc đánh giá năng suất sinh sản qua các thế hệ
còn nhiều hạn chế. Với lý do đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Đánh giá năng
suất sinh sản của hai dòng lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire nuôi tại trạm
nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp – Ninh Bình”.
1.2. Mục đích và yêu cầu
1.2.1. Mục đích
- Đánh giá mức độ ổn định di truyền về khả năng sinh sản của hai dòng
lợn cụ kỵ Landrace và Yorkshire tại cở sở nghiên cứu.
- Theo dõi năng suất sinh sản của hai giống Landrace và Yorkshire qua
các lứa đẻ.
1.2.2.Yêu cầu
Thu thập đầy đủ, chính xác các số liệu về hoạt động sản xuất chăn nuôi
của trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp – Ninh Bình.
Hiện nay ở Việt Nam, chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng nhất trong ngành chăn nuôi. Sản lượng thịt lợn chiếm tới 76% trong tổng sản lượng thịt cả nước (Tổng
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©