Đồ án: Thiết kế mạng lưới điện khu vực gồm hai nhà máy và 9 phụ tải

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đồ án: Thiết kế mạng lưới điện khu vực gồm hai nhà máy và 9 phụ tải
2
PHẦN II:
...............................................................................................................................................67
CHUYÊN ĐỀ
........................................................................................................................................67
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
..............................................................................68
CHO MẠNG LƯỚI ĐIỆN BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CONUS
......................................................68
7.1. Bài toán tính chế độ xác lập của hệ thống điện
.......................................................................68
7.2. Áp dụng chương trình CONUS tính toán chế độ xác lập cho mạng lưới điện thiết kế phần I
71
CHƯƠNG 8: TÌM HIỂU QUY TRÌNH TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CHO LƯỚI PHÂN PHỐI
.................................................................................................................................................75
8.1. Tính toán chế độ xác lập cho lưới phân phối
..........................................................................75
8.2. Tính toán tổn thất điện năng, bài toán bù kinh tế
....................................................................76
8.3. Tính toán bù kinh tế công suất phản kháng cho đường dây 371 E83 của Hưng Yên
.............81
PHỤ LỤC
..............................................................................................................................................94
Phụ lục 1:
...........................................................................................................................................94
Phụ lục 2:
...........................................................................................................................................95
TÀI LIỆU THAM KHẢO
.....................................................................................................................97
Số liệu về nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp là 2 nhà máy nhiệt điện:. - Nhà máy nhiệt điện 1 (NM1) bao gồm 4 tổ máy, công suất đặt nhà máy là : PNM1= 4 x 50 = 200
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©