Thiết lập Mail Server với MDaemon

Download miễn phí Thiết lập Mail Server với MDaemon

Thiết lập Mail Server với MDaemon

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách làm một mail server với MDaemon để có thể gửi nhận mail ra ngoài Internet (cụ thể mình thử gửi vào hộp thư của yahoo và gmail.

Bước 1: Tạo một tài khoản trên Xem link download tại Blog Kết nối! hay Xem link download tại Blog Kết nối!

Bước 2: Thiết lập DNS Server
Bạn có thể làm DNS server và mail server trên cùng một máy tính. Cách cài đặt DNS thì bạn search trong diễn đàn nhé. Mình chỉ hướng dẫn tạo zone và các records thôi.



Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©