Đánh giá kết quả sớm trong điều trị thủng ô loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đánh giá kết quả sớm trong điều trị thủng ô loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi
KILOBOOKS.COM

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận án
Ngô Minh Nghĩa

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thủng ổ loét dạ dày tá tràng là môt biến chứng thường gặp của bệnh loét dạ dày tá tràng, chiếm từ 5-10% đứng hàng thứ ba trong cấp cứu bụng ngoại khoa
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©