Thiết kế 1 hệ thống khí hoá than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m (công nghệ làm nguội bằng khí)

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế 1 hệ thống khí hoá than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m (công nghệ làm nguội bằng khí)
2
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM KHÍ HOÁ THAN NGUỘI 2 GIAI ĐOẠN ệ3.2MX1
(CÔNG NGHỆ LÀM NGUỘI BẰNG KHÍ)
1. Giới thiệu dự án
Thiết kế dự án này là 1 hệ thống khí hoá than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m
(công nghệ làm nguội bằng khí)
TT
Danh mục
Đ. vị
Giới hạn
dưới
Giới hạn
trên
1 Số trạm khí hoá
trạm
1
2 Năng suất khí than mỗi giờ
Nm
3
/h
6.000
7.000
3 Hiệu suất trạm khí than
%
85
95
4 Nhu cầu khí than cho dự án mỗi giờ
Nm
3
/h
4.615
5.430
5 Nhu cầu khí than cho dự án mỗi ngày
Nm
3
/ng
110.760
130.320
6 Tiêu thụ than mỗi giờ
kg/h
1.398
1.645
7 Tiêu thụ than mỗi ngày
kg/ng
33.563
39.480
8 ? Tiêu thụ than mỗi tháng
tấn/th
1.007
1.184
9 Tiêu thụ than mỗi năm
tấn/năm
11.076
13.024
10 Lượng xỉ thải mỗi ngày (15 %)
kg/ng
5.034
5.922
11 Lượng xỉ thải mỗi năm (15 %)
tấn/năm
1.660
1.954
12 Tiêu thụ nước mềm mỗi giờ
kg/h
594,5
1.049
13 Tiêu thụ nước mềm mỗi ngày
kg/ng
14.269
25.178
14 Tiêu thụ nước nguội tuần hoàn mỗi giờ
m
3
/h
80
100
15 Nước cho sinh hoạt mỗi ngày
m
3
/ng
 ?
5
16 Tiêu hao điện năng cho trạm khí hoá than
 ?
 ?
Công suất lắp đặt
kw
 ?
391,5
Công suất sử dụng
kw
 ?
213
Tiêu hao điện năng (hiệu quả)
kw
 ?
292,5
17 Công nhân vận hành
người
 ?
21
18 Tiêu hao hơi nước
kg/h
720
960
Giới thiệu dự án. Thiết kế dự án này là 1 hệ thống khí hoá than loại hai giai đoạn, đường kính 3,2 m (công nghệ làm nguội bằng khí). TT Danh mục Đ. vị Giới hạn
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©