Thiết kế hình học và cảnh quan đường

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế hình học và cảnh quan đường
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
TK HH & CẢNH QUAN ĐƯỜNG Ô TÔ
2
GV hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN QUANG ĐẠOHV: NGUYỄN TÁ DUÂN - LỚP CAO HỌC XD ĐƯỜNG K2007
Công trình giao thông đường bộ có đặc điểm trải dài trên các vùng miền
nên nó chứa đựng toàn bộ các yếu tố của cảnh quan nhân tạo, các dạng cảnh quan khác nhau và các đặc trưng của nó.
- Kiến trúc cảnh quan:Kiến trúc cảnh quan là một dạng hoạt động của con người nhằm đáp ứng
nhu cầu về thẩm mỹ, điềm hòa , cần bằng giữa công trình và thiên nhiên.
Mục tiêu nhằm tạo lập một môi trường bền vững ví dụ: Thiết kế đường có
xét đến môi trường là một phần của thiết kế cảnh quan. Đánh giá tác động môi trường là yêu cầu bắt buộc trong xây dựng công trình đường bộ.
Kiến trúc cảnh quan đối với giao thông phải được yêu cầu: giữ gìn bảo
tồn, tái tạo, tôn tạo nhân giá trị của thiên nhiên, của danh lam thắng cảnh, các bìa động thực vật..., phải cân bằng sinh thái, tổ chức môi trường nghỉ ngơi bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
Các thành phần của kiến trúc cảnh quan như sau:
- Quy hoạch cảnh quan là một thuật ngữ chuyên ngành chỉ việc tổ chức
không gian chức năng trên một phạm vi rộng, mà trong đó chứa đựng các mối quan hệ tương hỗ của các thành phần chức năng, hình khối của thiên nhiên và nhân tạo.
- Đối tượng của quy hoạch cảnh quan rất rộng từ phạm vi vùng, miền của
một nước, tỉnh, liên huyện cho tới điểm dân cư.
- Nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng nhằm tạo dựng và giải quyết mối
quan hệ giữa thiên nhiên và nhân tạo ở phạm vi vĩ mô mà thực chất là giữa không gian trống và không gian xây dựng hướng tới thỏa mãn các nhu cầu phát triển của con người về công năng, thẩm mỹ và môi sinh.
- Quy hoạch cảnh quan nghiên cứu mức độ tác động tương hỗ giữa cảnh
quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo. Từ đó quy hoạch tổng mặt bằng đưa ra
Kiến trúc cảnh quan
Yếu tố thiên nhiên
Yếu tố nhân tạo
Địa
hình
Mặt
nước
Cây
xanh
Con
người

động
vật
Không
trung
Kiến
trúc
công
trình
Giao
thông
Trang
thiết bị h.thiện
KT
Tranh tượng
trang
trí
Chứng minh nguyên tắc: Cảnh quan hạ tầng giao thông là cơ sở quyết định giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng và ngược lại, giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng được c
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©