Tổ Hợp Khách Sạn, Văn Phòng, Trung Tâm Thương Mại, Giáo Dục Và Căn Hộ – Royal Cit

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tổ Hợp Khách Sạn, Văn Phòng, Trung Tâm Thương Mại, Giáo Dục Và Căn Hộ – Royal Cit
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

QUANG THẮNG_NUCE
Page 2

Phần I

Nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa của quá trình thực tập
I. Mục đích: Mục đích và ý nghĩa của đợt thực tập: + Giúp sinh viên biết cách áp dụng phần lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường vào các công việc thực tế như: Khảo sát thiết kế, các bước lập hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công một công trình cụ thể. + Nắm bắt được tổng quát những chi tiết trong công việc thiết kế cầu,hầm, những yêu cầu cụ thể trong các giai đoạn thiết kế: lập dự án , thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công... + Quan sát việc áp dụng công nghệ tin học vào công việc thiết kế . +Tạo điều kiện cho sinh viên làm quen làm quen và tạo quan hệ tốt với các Cơ quan trong ngành giao thông vận tải, cũng như các công ty tư vấn và công ty công trình giao thông góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ công việc sau khi tốt nghiệp. II. Nhiệm vụ của sinh viên: + Nghiêm túc thực hiện nội quy giờ giấc, kỷ luật và biện pháp đảm bảo an toàn lao động của cơ quan nơi thực tập. + Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của cán bộ cơ quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. + Tích cực tìm hiểu, học tập, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà trường giao. + Tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước ®Ó biÕt thªm vÌ c«ng nghÖ thi c«ng còng nh- tæ chøc c«ng tr-êng, ®Ó cã thÓ n¾m v÷ng h¬n vÒ chuyªn m«n phôc vô cho c«ng viÖc cña b¶n th©n sau nµy. + Sau mỗi buổi thực tập phải viết nhật ký thực tập. Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải viế báo cáo thực tập và bảo vệ báo cáo thực tập của mình .
Trong xã hội trí thức và trong nền kinh tế thị trường hiện nay việc đào tạo con . người không chỉ dừng ở mức độ lý thuyết mà còn phải biết kết hợp nhuần nhuyễn
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©