Kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần 1: Thực trạng kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 2
1.1 Những đặc điểm kỹ thuật của Công ty Thuốc lá Thăng Long ảnh hưởng đến kế toán nguyên liệu 2
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Thuốc lá Thăng Long 2
1.1.1.1 Quá trình hình thành 2
1.1.1.2 Quá trình phát triển 4
1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thuốc lá Thăng Long 6
1.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Thăng Long 10
1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Thuốc lá Thăng Long 15
1.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 18
1.1.5.1 Hệ thống chứng từ kế toán 19
1.1.5.2 Hệ thống tài khoản kế toán 20
1.1.5.3 Hệ thống sổ kế toán 21
1.1.5.4 Hệ thống báo cáo kế toán 22
1.2 Thực trạng kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 23
1.2.1 Đặc điểm, phân loại và quản lý nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 23
1.2.1.1 Đặc điểm nguyên liệu tai Công ty Thuốc lá Thăng Long 23
1.2.1.2 Công tác quản lý nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 24
1.2.1.3. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 25
1.2.2 Tính giá nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 26
1.2.2.1 Tính giá nguyên liệu nhập kho 26
1.2.2.2 Tính giá nguyên liệu xuất kho 30
1.2.3.1 Nghiệp vụ nhập kho nguyên liệu 32
1.2.3.2 Nghiệp vụ xuất kho nguyên liệu 34
1.2.3.3 Tại phòng kế toán 35
1.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 41
1.2.4.1 Kế toán nguyên liệu nhập kho 42
1.2.4.1.1 Trường hợp mua nguyên liệu thanh toán ngay 42
1.2.4.1.2 Truờng hợp mua nguyên liệu chưa trả tiền ngừoi bán 45
1.2.4.1.3 Trường hợp Công ty tạm ứng cho nhân viên mua nguyên liệu 47
1.2.4.2 Kế toán xuất nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 49
1.2.4.3 Kế toán kết quả kiểm kê cuối kỳ 56
Phần 2 : Hoàn thiện kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 58
2.1 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 58
2.2 Đánh giá kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 59
2.2.1 Ưu điểm 59
2.2.2 Nhược điểm 60
2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long 62
Kết luận 66
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Nguyên liệu thu mua được tính theo giá thực tế, Cụ thể như sau :
Đối với nguyên liệu mua ngoài : Giá nhập kho bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) cộng với chi phí thu mua. (bao gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua….) và các loại thuế khác nếu có. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường trong việc mua hàng thường thì người bán chuyển hàng đến tận kho của Công ty nên Công ty chỉ chịu khoản chi phí bốc dỡ từ xe vào kho. Chỉ trong trường hợp do bộ phận cung tiêu của Công ty đi thu mua thì mới có chi phí vận chuyển và chi phí thu mua.
Bảng số 2
Hóa đơn Mã số :01GTKT- 3LI
GTGT SN/2005N
Liên 2: Giao cho khách hàng 0058078
Ngày 16 tháng 12 năm 2005
Đơn vị bán hàng : Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá
Địa chỉ : 41 Lê Quý Đôn, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Số TK
Điện thoại : MST:0300597651
Họ tên người mua hàng : Nguyễn Minh phúc Giấy GT:Hà nội 04/VITL- Thăng Long/04
Tên đơn vị : Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
Địa chỉ : 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội
Số TK:
Hình thức thanh toán: TM/CK MST: 0100100054
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1*2
1
Lá ấn độ FCV SA/MS
HĐ/LC; LC1696
Invoice: PTI/EXP/27
Tỷ giá USD/VND: 15.908
Kg
247.400.000
40.947
10.130.287.800
Cộng tiền hàng : 10.130.287.800
Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 506.514.390
Tổng cộng tiền thanh toán : 10.636.802.190
Số tiền viết bằng chữ : Mười tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm lẻ hai ngàn một trăm chín mươi đồng .
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Đối với nguyên liệu , công cụ công cụ được nhập khẩu từ nước ngoài vào Công ty: Công ty Thuốc lá Thăng Long thường nhập khẩu nguyên liệu thông qua công ty xuất nhập khẩu của Tổng công ty trong đó khách hàng lớn nhất là Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá. Giá thực tế của nguyên liệu nhập khẩu được tính theo công thức sau:
Giá thực tế nguyên liệu Giá CIF x tỷ Phí Thuế Thuế GTGT Chênh
= + nhập + nhập + của hàng + lệch tỷ
ghi trên hóa đơn giá ngoại tệ khẩu khẩu nhập khẩu giá ủy
thác nhập
khẩu
Chi phí vận chuyển = Chi phí bốc dỡ tại cảng + Chi phí vận chuyển
Bốc dỡ về kho của Công ty
Ví dụ : Công ty Thuốc lá Thăng Long ủy thác cho Công ty Thương mại Toàn năng nhập khẩu nguyên liệu chính là lá thuốc lá từ Trung Quốc. Số lượng là 124616,8 đơn giá 1,44USD/Kg. Thuế nhập khẩu là 30% trên giá hóa đơn.Tỷ giá lúc nhập hàng ngày 15/11/2005 là 15.866VND/USD tỷ giá lúc thanh toán ngày 2/12/2005 là 19.907. Phí nhập khẩu ủy thác 1,5% trên tổng giá hóa đơn thanh toán, cước vận chuyển bốc xếp áp tải thuốc lá sấy khô từ Bát Yát Lào Cai về Công ty Toàn Năng chuyển ra Công ty Thuốc lá Thăng Long là 100.000.000đ với thuế GTGT cướcvận chuyển là 5% và hàng nhập khẩu là , thuế suất 10% phí ủy thác nhập khẩu
Giá trị hàng nhập kho = 124616,8 x 1,44 x 15.866(1+30%) + 3.701.263.500 x 5% +
100.000.000 x (1+5%) + 3.701.263.500(15.907 – 15.866) +
124616,8 x 1.44 x 15.907 x 1,5%
= 4.050.233.583 (đ )
Bảng số 3:
Hóa đơn Mã số :01GTKT- 3LI
GTGT SN/2005N
Liên 2: Giao cho khách hàng
Ngày 23 tháng 12 năm 2005
Đơn vị bán hàng : Công ty Thương mại Toàn năng
Địa chỉ : Km1, Đường 16, Phủ lỗ, Sóc Sơn, Hà nội
Số TK :
Điện thoại : Mã số thuế : 0100626129
Họ và tên người mua hàng :
Tên đơn vị : Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
Địa chỉ : 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà nội
Số TK : 1500311-000003 Tại Ngân hàng NN&PTNT Hà nội
Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản
MS : 0100100054
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 2x1
1.
2.
Thuốc lá lá Trung Quốc lọai B2F
Thuế nhập khẩu
(2847125800x30%)
Kg
124616,8
22847.046
2847125800
854137700
Cộng tiền hàng : 3701263500
Thuế suất GTGT 5% tiền thuế GTGT: 185063120
Tổng cộng tiền thanh toán: 3886326624
Số tiền viết bằng chữ : Ba tỷ, tám trăm tám sáu triệu ba trăm hai mươi sáu mghìn sáu trăm hai mươi đồng.
Người mua hàng Ngưởi bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Đối với nguyên liệu tự sản xuất (hạt giống thuốc lá và con giống thuốc lá) của Công ty giá thực tế nhập kho là tất cả các chi phí để tạo ra nguyên liệu đó như chi phí nhân công, thử nghiệm, nghiên cứu …
Đối với vật liệu, công cụ, công cụ được tặng thưởng, nhận góp vốn liên doanh, thuê ngoài gia công chế biến: Trị giá thực tế nguyên vật liệu, công cụ, công cụ là giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thừa nhận. Công ty mua nguyên liệu nhận gia công của các công ty thuê gia công sau khi gia công chế biến bán lại cho các Công ty thuê gia công.
Giá trị nguyên liệu = Giá trị nguyên liệu + Số lượng thực tế x chi phí - Giá trị cọng
Sau khi gia công trước khi gia công đưa vào gia công gia công thu hồi
Bảng số 4
Hóa đơn Mẫu số : 01GTKT – 3LL
GTGT BU/2005B
Liên 2 giao cho khách hàng
Ngày 30 tháng 12 năm 2005 0038040
Họ tên người mua hàng : Nhà máy Thuốc lá Thăng Long
Địa chỉ : 235 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội
Điện thoại: :
Hình thức thanh toán : Theo HĐ số 28 MS:0100100054
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3= 1*2
Gia công tách cọng nguyên liệu thuốc lá
KG
102.993
3400
350.176.200
Cộng tiền hàng : 350.176.200
Thuế suất GTGT : 5% Tiền thuế GTGT: 17.508.810
Tổng cộng tiền thanh toán 367.685.010
Số tiền viết bằng chữ : Ba trăm sáu mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn không
Trăm mười đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Ví dụ : Nhà máy Thuốc lá Thăng Long nhận gia công cho Công ty cổ phần Ngân Sơn 1000Kg thuốc lá lá thành sợi thành phẩm với đơn giá là 3400đ/Kg. Sau khi gia công thu được 600Kg sợi thành phẩm với đơn giá là 10000đ/Kg, không có giá trị cọng thu hồi sau khi gia công.
Giá trị nguyên liệu = 1000x3400+600x10000
sau khi gia công
= 9.400.000đ
Đối với phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty thì giá thực tế thu hồi được tính theo đánh giá thực tế hay theo giá thị trường.
1.2.2.2 Tính giá nguyên liệu xuất kho
* Do đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ, công cụ đa dạng, phong phú và thường xuyên biến động với mật độ lớn Công ty thuốc lá Thăng Long đã lựa chọn phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ để tính giá vật tư xuất. Trong kỳ kế toán chỉ theo dõi số lượng nguyên vật liệu, công cụ, công cụ xuất, cuối tháng khi có giá bình quân mới tính ra trị giá vật tư xuất kho.
Giá đơn vị bình Giá thực tế nguyên vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ
=
quân cả kỳ dự trữ Lượng thực tế nguyên vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ
Trị giá nguyên vật
Số lượng nguyên
Giá đơn vị
=
´
liệu xuất dùng
vật liệu xuất dùng
bình quân
Ví dụ : Nguyên liệu vùng A Ngân sơn (P3ANS) có tồn đầu kỳ là 5000 Kg với đơn giá 31000đ/Kg.Nhập trong kỳ 13500Kg với đơn giá 32500đ/Kg
5000x31000 + 13500x32500
Giá bình quân = = 32094,6đ
5000 + 13500
Chứng từ và kế toán chi tiết nguyên liệu tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
Các loại chứng từ liên quan đến nguyên liệu, công cụ công cụ : Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp xuất nguyên liệu , bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên liệu công cụ dụng cụ, bảng kê và phân bổ nguyên liệu , bảng tổng h
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©