Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh hiện nay- Thực trạng và giải pháp

Download miễn phí Đề tài Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh hiện nay- Thực trạng và giải pháp

Các chi bộ ấp phải tăng cường công tác kiểm tra các họat động của từng đảng viên, nhất là những đảng viên trong chi ủy, đảng viên trẻ. Đẩy mạnh công tác giám sát, phải xây dựng thành phong trào để mọi tổ chức, mọi công dân giám sát tất cả những họat động lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy những mặt mạnh, những nhân tố tích cực, những cá nhân có thành tích xuất sắc và sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; tuyên dương kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức. Chi bộ kịp thời ngăn chặn, uốn nắn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm; đưa ra khỏi Đảng những cá nhân vi phạm có tính chất hệ thống, những kẻ cơ hội, những đảng viên thóai hóa biến chất . Ngòai ra, địa điểm sinh họat cũng đóng một vai trò quan trọng và có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng sinh họat chi bộ. Tuy nhiên, hầu hết các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn hiện nay địa điểm để sinh họat còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thậm chí có chi bộ ấp không có địa điểm cố định mà phải sinh họat nhờ vào nhà các đảng viên. Do vậy, việc quan tâm đầu tư, sữa chữa nâng cấp địa điểm sinh họat là yêu cầu cấp bách.Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ơi công cộng. Kết quả, tỷ lệ tội phạm trên địa bàn huyện hàng năm giảm từ 15-20%/năm, nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín, dị đoan đã được đẩy lùi, toàn huyện có 2.034 nhóm tự quản và 90 tổ công nhân tự quản khu dân cư và hầu hết những tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư được hòa giải thành. Đến nay, tòan huyện có 31 ấp văn hóa và 33.737 hộ gia đình văn hóa.
Điển hình như địa bàn ấp Đông Lân xã Bà Điểm, do địa bàn bao quanh khu vực bến xe An Sương nên nơi đây là địa điểm lý tưởng của bọn tội phạm, tệ nạn ma túy và gái mại dâm họat động suốt trong thời gian dài. Nơi đây từng là điểm “ đen” của thành phố, song , bắt đầu từ năm 2000 đến nay, chi bộ ấp Đông Lân đã lãnh đạo và vận động nhân dân trong tòan ấp quyết tâm đẩy lùi, đi đến chấm dứt những tội phạm, tệ nạn và đang phấn đấu xây dựng ấp văn hoá. Nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư làm tốt các phong trào nói trên nên đã phát huy vai trò quần chúng trong phòng chống vi, phạm tội. Chỉ tính riêng 4 năm( 2001-2004), quần chúng nhân dân đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ trọng án: cướp, cướp giật, tổ chức mua bán ma túy v.v… trên địa bàn. Kết qủa, đã bắt giữ 1.148 tép Heorine, 20 kg chất gây nghiện.
-Tuyệt đại đa số chi bộ ấp đã tổ chức thực hiện tốt nội dung của QCDCCS: đối với 14 việc cần thông báo cho dân biết, 6 việc dân cần bàn bạc và quyết định trực tiếp, những việc nhân dân tham gia ý kiến và những việc nhân dân giám sát. Đối với những việc liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân trong cộng đồng dân cư: về chủ trương, mức vận động đóng góp của nhân dân cho các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường, khai thông cống rãnh, chặt cây, di dời hàng rào để mở rộng đường giao thông; bàn và cử người để thành lập các ban giám sát đối với những công trình nhân dân đóng góp; bàn và thực hiện biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường . Đặc biệt, các chi bộ ấp đã làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường. Tính đến nay, toàn huyện có 199 công trình do nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp gồm: sửa chữa, nâng cấp, làm mới 87.646 mét đường nông thôn, bê tông hóa 2.895 mét đường nông thôn và xây dựng mới 5 cầu, khai thông 40.050 mét cống rãnh, tự nguyện hiến 174.063m2. Ngòai ra, các chi bộ ấp ở Hóc Môn còn làm tốt công tác vận động nhân dân làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” , “ câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “ câu lạc bộ sống khỏe”, động viên trẻ em trong độ tuổi đến trường và giáo dục phổ cập . Kết qủa trong 05 năm qua, tòan huyện đã xây tặng 446 căn nhà tình thương, 79 nhà tình nghĩa và xây dựng được qũy “ vì người nghèo” với trị giá hàng tỷ đồng.
Mặc dù đã đạt được những kết quả như đã nêu, song, các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Công tác lãnh đạo và vận động quần chúng trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự chưa thật sự vững chắc và chưa sâu rộng; việc thực hiện QCDCCS một số nơi còn mang nặng hình thức, trình độ dân trí chưa cao nên việc tham gia ý kiến của người dân còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết quyền và nghĩa vụ của người dân đối với việc xây dựng cộng đồng dân cư.
2.2.1.2 Trong lĩnh vực chính trị tư tưởng:
Những năm qua, hầu hết các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn đã nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, là mặt trận chiến đấu của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng. Bởi vì công tác tư tưởng là công tác cơ bản của Đảng, là yếu tố rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, vừa là cách để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của chi bộ ấp đến từng đảng viên, nhân dân nhằm tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ ấp; vừa là là vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận chính trị tư tưởng để chống lại các thế lực thù địch. Để làm tốt công tác tư tưởng, yêu cầu đặt ra là các chi bộ ấp phải xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung và sát hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện cụ thể ấp.
Qua khảo sát thực tế, cho thấy hầu hết các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn đều tổ chức quán triệt nghị quyết: Trung ương, Bộ chính trị, Đảng bộ thành phố, Đảng bộ huyện, Đảng ủy xã, nhất là Nghị quyết của chi bộ ấp một cách sâu rộng. Việc quán triệt Nghị quyết của Đảng nhằm làm cho mọi đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt QCDCCS, phong trào tự quản trong cộng đồng dân cư; củng cố lòng tin của nhân dân đối Đảng và chính quyền.
Nhìn chung, các chi bộ ấp cơ bản đã đổi mới hình thức lẫn nội dung về công tác chính trị tư tưởng. Bằng nhiều hình thức sinh họat chính trị: thông tin thời sự, học tập lý luận chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng, thảo luận, tổ chức trao đổi, phát động các phong trào tham gia tìm hiểu về Đảng và Bác, mời báo cáo viên Ban tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu chuyên đề v.v… nhằm nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt Đảng, chống âm mưu “diển biến hòa bình”, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, phát tán tài liệu phản động và văn hóa phẩm đồi trụy; đồng thời góp phần vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch và cũng cố niềm tin cho đảng viên và nhân dân. Mặc khác, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, các chi bộ ấp đề ra kế họach để triển khai toàn diện, đồng bộ công tác chính trị tư tưởng; quy định cụ thể chế độ giao ban trong Chi ủy, họp chi bộ để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và dư luận để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo lên cấp trên. Ngoài những nội dung chủ yếu tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên và nhân dân, các chi bộ còn tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước, nhất là truyền thống của quê hương “ 18 thôn vườn trầu”.
Hầu hết các chi bộ ấp lãnh đạo và thực hiện tốt QCDCCS, phong trào tự quản trong cộng đồng dân cư: phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc v.v... Nhìn chung các chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn đã vận dụng sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng để sát hợp với điều kiện thực tiễn. Các đảng viên trong chi bộ ấp biết tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng dân cư, nhất là các trưởng họ, chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong ấp.
Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hầu hết đảng viên trong chi bộ ấp ở huyện Hóc Môn và nhân dân có chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©