Quản lí bán hàng qua mạng với công cụ Joomla

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3. Phạm vi, đối tượng của đề tài
1.4. Ý nghĩa thực tiển của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa đối với người sử dụng hệ thống website
1.4.2. Ý nghĩa đối với cá nhân sinh viên
Chương 2: TÌM HIỂU VỀ JOOMLA
2.1. Giới thiệu sơ lược về Joomla
2.2. Vài nét về lịch sử của Joomla
2.3. Tại sao phải chọn Joomla?
2.4. Kiến trúc Joomla
2.4.1.Cấu trúc của gói cài đặt Component
2.4.2. Cấu trúc của một Component
2.4.3. Cấu trúc của gói cài đặt Module
2.4.4. Cấu trúc của gói cài đặt Template (Temp)
2.4.5. Cách đưa Component, Module và Template tích hợp vào Joomla
2.5. Sử dụng WebServer chạy Joomla (Xampp):
2.5.1. Cài đặt WebServer Xampp
2.5.2. Cấu hình WebServer Xampp
2.6. Cài đặt và cấu hình Joomla
2.6.1. Cài đặt Joomla
2.6.2. Cấu hình Joomla
2.7. Cài đặt một số ứng dụng cho Joomla
2.7.1.Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho Joomla
2.7.2. Cài đặt JoomFish tích hợp chuyển đổi ngôn ngữ trong Joomla
2.8. Việt hóa Joomla
2.8.1. Việt hóa phần Front-End(bên ngoài)
2.8.2. Việt hóa phần Back-End( phần người quản trị )
2.9. Thiết kế giao diện cho Joomla
2.9.1. Thiết kế phần Front-End(bên ngoài)
2.9.2 . Thiết kế phần Back-End(bên trong)
Chương 3: TÌM HIỂU MỘT SỐ THÀNH PHẦN TRONG JOOMLA
3.1. Media Manager – Quản lý Media
3.2. Site Preview(Xem trước Site)
3.3. Site Statistics (Thống kê vị trí)
3.4. Managing Templates & Modules Positions
3.4.1. Template Managing
3.4.2 . Module Positions và Positions Preview
3.5. Trash Manager (quản lý thùng rác)
3.6. Languages Manager (Quản lý ngôn ngữ)
3.7. Template Manager (Quản lý giao diện)
3.7.1. Site Template (Vị trí giao diện)
3.7.2. Template Administrator (Giao diện bên trong)
3.8. Manager Users (Quản lý người dùng)
3.9. Menu Manager (Quản lý Menu)
3.10. Content Manager (Quản lý nội dung)
3.11. Components Manager (Quản lý các Components)
3.12. Modules Manager (Quản lý các Module)
3.13. Mambots Manager (Quản lý Mambots)
3.14. Messages – những thông điệp
Chương 4: KHẢO SÁT VÀ PHÁT TRIỂN VIRTUEMART TRONG JOOMLA
4.1. Giới thiệu sơ lược về Component VirtueMart
4.2. Download và cài đặt VirtueMart
4.2.1. Download VirtueMart
4.2.2. Cài đặt Component VirtueMart trong Joomla 1.0.x.
4.2.3. Cài đặt thêm các modules hỗ trợ VirtueMart.
4.2.4 .Cài đặt thêm các Mambots hỗ trợ VirtueMart.
4.3. Việt hóa cho VirtueMart(Website bán hàng qua mạng)
4.4. Một số chức năng chính trong trang web bán hàng:
4.4.1 . chức năng chung
4.4.2 . chức năng dành cho người quản trị website
4.4.2.1. Phần Admin (Quản trị)
4.4.2.2. Store (Cửa hàng)
4.4.2.3. Products (Sản phẩm):
4.4.2.4. Shopper Group List (Nhóm khách hàng)
4.4.2.5. Order List (Đơn hàng)
4.4.2.6. Manufacturer (Nhà sản xuất)
4.4.2.7. Reports (Báo cáo)
4.4.2.8. Tax Rate List (Thuế): xác định tỷ lệ % thuế theo từng quốc gia, từng thành phố
4.4.2.9. Shipping (Giao hàng): quản lý thông tin vận chuyển hàng hóa: nhà cung cấp, cước phí
4.4.3. Các chức năng dành cho khách mua hàng trên website
4.4.3.1. Xem và lựa chọn hàng hóa cần mua
4.4.3.2. Quy trình đặt hàng
4.5. Phát triển VirtueMart (Website bán hàng qua mạng)
4.5.1. Lý do phát triển
4.5.2. Phát triển VirtueMart với Module “Vẽ biễu đồ báo cáo doanh thu”
4.5.2.1. Ý nghĩa
4.5.2.2. Mô tả chức năng
4.5.2.3. Cách thức phát triển
4.5.3. Phát triển VirtueMart với nội dung “ Liệt kê danh sách khách hàng mua hàng thường xuyên”
4.5.3.1. Ý nghĩa
4.5.3.2. Mô tả chức năng
4.5.3.3. Cách thức phát triển
4.5.4 . Phát triển VirtueMart với module hiển thị sản phẩm theo dạng cây
4.5.4.1. Ý nghĩa
4.5.4.2. Mô tả chức năng
4.5.4.3. Cách thức phát triển
4.5.5 Phát triển VirtueMart với module “Bầu chọn”
4.5.5.1. Ý nghĩa
4.5.5.2. Mô tả chức năng
4.5.5.3. Cách thức phát triển
4.5.6. Phát triển VirtueMart với module “Sản phẩm liên quan tự động”
4.5.6.1. Ý nghĩa
4.5.6.2. Mô tả chức năng
4.5.7 Cách thức phát triển
Chương 5: BẢO MẬT TRONG JOOMLA
5.1. Khái niệm về bảo mật
5.2. Tại sao phải bảo mật?
5.3. Các phương pháp bảo mật
5.3.1. Sao lưu và phục hồi dữ liệu
5.3.2. Thêm một rào chắn trước khi vào quản trị
5.3.3. Kiểm Tra Website Joomla bằng Joomla HISA
5.3.4. Bảo vệ các file tránh khỏi truy cập trái phép
5.3.5. Nâng Cấp Joomla Với Phiên Bản Mới Nhất
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
6.1. Kết quả đạt được
6.2. Hướng phát triển
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Lý do chọn đề tài
Ngày nay, với sự bùng nổ của hệ thống mạng toàn cầu Internet và những lợi
ích vô cùng to lớn của nó mang lại đã thực sự thu hút và chinh phục con người. Tận
dụng những chức năng mạnh mẽ của Internet, những công nghệ mới về thông tin và
truyền thông, người ta đã xây dựng nên những hệ thống đặc biệt để mọi người có
thể có thể ứng dụng đưa vào đời sống thực tiễn, và điều đó thực sự sẽ làm thay đổi
cuộc sống của xã hội chúng ta theo chiều hướng tiện lợi hơn, văn minh hơn.
Cùng với việc Internet đang nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu thì
WEBSITE thương mại sẽ trở thành công cụ chủ yếu và đắc lực cho việc kinh doanh
mua bán trên phạm vi toàn cầu.Các công ty, các doanh nghiệp có thể quảng cáo các
sản phẩm, các dịch vụ của mình trên các WEBSITE. Điều này sẽ giúp tăng doanh
thu, tăng khách hàng và đặc biệt là dễ dàng tìm các đối tác kinh doanh. Và việc chi
trả thanh toán trực tuyến rất nhanh chóng và đơn giản thông qua các loại thẻ tín
dụng. Cho nên cần có những công nghệ mới để quản lý, quản trị WEBSITE, để
đáp ứng những nhu cầu trên vì lý do đó mà em chọn đề tài về Joomla quản lý trang
web bán hàng, nó có thể đáp ứng đầy đủ các chức năng trên.
1.2 Mục tiêu đề tài
Xây dựng được một website “Quản lý bán hàng trực tiếp qua mạng” ,tập
trung vào việc phát triển component và các module phục vụ một cách có hiệu quả
cho người dùng.
1.3 Phạm vi, đối tượng của đề tài
Website được xây dựng nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, công ty, cơ quan, … có
nhu cầu quản bá sản phẩm, cũng như quản lý trong việc bán sản phẩm.
Đối tượng phục phụ:
Cá nhân, công ty, cửa hàng vừa và nhỏ,…
Nhà quản trị website


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©