Tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải pháp

Tải miễn phí tiểu luận Tài nguyên thiên nhiên- hiệntrạng và giải pháp

MỤC LỤC
Phần I. Mở đầu 1
I. Đặt vấn đề 1
II. Nội dung nghiên cứu 2
III. Phương pháp nghiên cứu 2
Phần II. Nội dung 3
I. Khái niệm 3
II. Các loại tài nguyên 3
III. Tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải pháp 4
1. Tài nguyên sinh học 4
2. Tài nguyên rừng 7
3. Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 13
4. Tài nguyên đất 15
5. Tài nguyên nước 16
6. Tài nguyên biển và ven biển 21
Phần 3. Kết luận 26
Mục lục
Tài liệu tham khảo

Phần I. Mở đầu
I. Đặt vấn đề
Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong tự nhiên. Con người khai thác, sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tự nhiên không phải là vô tận. Do vậy con người phải biết cách khai thác hợp lý để chúng phục vụ cho lợi ích của con người một cách hiệu quả.
Việt Nam được quốc tế công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới (xếp thứ 16/25 nước có mức độ ĐDSH cao trên thế giới), với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, rặng san hô... tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tổng số loài chim và thú hoang dã trên thế giới. Nước ta còn là một trong 8 "trung tâm giống gốc" của nhiều loại cây trồng, vật nuôi, trong đó có hàng chục giống gia súc và gia cầm.
Hệ sinh thái của Việt Nam rất phong phú, bao gồm 11.458 loài động vật, hơn 21.000 loài thực vật và khoảng 3.000 loài vi sinh vật, trong đó có rất nhiều loài được sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền.
Tuy vậy hiện nay tài nguyên thiên nhiên ở trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự suy kiệt nghiêm trọng đó, giải pháp bảo vệ các nguồn tài nguyên này là gì chúng ta cùng nghiên cứu qua đề tài: “Tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải pháp”.

Link download cho các bạn
Xem link download tại Blog Kết nối!
nhớ thank
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©