Thiết kế đường dây phân phối 22kV

Download miễn phí Đồ án Thiết kế đường dây phân phối 22kV

MỤC LỤC
PHẦN I : LÝ THUYẾT 2
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 2
1.1. Vai trò của điện năng đối với sự phát triển của đất nước 2
2.2. Đặc điểm của nguồn năng lượng điện 2
1.3. Những yêu cầu của việc thiết kế mạng phân phối 2
1.4. Cấu trúc các sơ đồ mạng điện 2
1.5. Các dạng sơ đồ cung cấp điện của mạng điện sơ cấp: gồm 3 sơ đồ 3
CHƯƠNG II 4
LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ TÍNH TỔN THẤT CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 4
2.1. Tính toán sụt áp cho một đoạn của phát tuyến 4
2.2. Tính toán tổn thất công suất trên đường dây phân phối 6
CHƯƠNG III 10
NGẮN MẠCH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 10
3.1. NGẮN MẠCH TRÊN ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 10
3.1.1. Tác hại của ngắn mạch 10
3.1.2. Các công thức tính toán ngắn mạch cho mạng điện phân phối: 10
3.2. BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI 11
3.2.1. Nhiệm vụ của bảo vệ 11
3.2.2. Các thiết bị bảo vệ bảo vệ quá dòng 12
CHƯƠNG IV 13
TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ TÍNH TOÁN 13
4.1. TÍNH TOÁN SỤT ÁP VÀ CHỌN DÂY CHO ĐƯỜNG DÂY 13
4.1.1. Chon dây cho phát tuyến. 13
4.1.2. Tính sụt áp và chọn dây cho các nhánh 15
4.2.TÍNH TỔN THẤT CÔNG SUẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY 18
4.2.1.Tính toán tổn thất trên các nhánh 18
4.2.2. Tổn thất công suất của phát tuyến: 21
CHƯƠNG 5 24
TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH VÀ PHỐI HỢP BẢO VỆ 24
5.1. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 24
5.2.1 Cầu chì: 53
5.2.2 Recloser: 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
KẾT LUẬN 58
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ờng dây hai mạch không đáp ứng yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện của các hộ tiêu thụ loại I, bởi khi cá cột bị hư hỏng có thể dẫn đến ngừng cung cấp điện hoàn toàn. Vì vậy, để cung cấp điện cho các hộ loại I cần dự kiến không ít hơn hai đường dây riêng biệt.
Đối với các hộ tiêu thụ loại II, trong đa số các trường hợp người ta cũng thường dự kiến cung cấp bằng hai đường dây riêng biệt hay đường dây hai mạch. Nhưng sau khi xét đến thời gian sữa chữa sự cố ngắn mạch các đường dây trên không, người ta cho phép cung cáp điện cho các phụ tải loại II bằng đường dây trên không một mạch. Các hộ tiêu thụ loại II cho phép ngừng cung cấp điện trong thời gian cần thiết để nhân viên trực nhật đóng nguồn dự trữ.
Các phụ tải loại III được cung cấp điện bằng đường dây một mạch. Đối với các hộ tiêu thụ loại III, cho phép ngừng cung cấp điện trong thời gian cần thiết để sữa chữa cố hay thay thế các phần tử hư hỏng của mạng điện, nhưng không quá một ngày đêm.
1.5. Các dạng sơ đồ cung cấp điện của mạng điện sơ cấp: gồm 3 sơ đồ
Sơ đồ hình tia
Sơ đồ mạch vòng
Sơ đồ dạng lưới
Đối với mạng điện phân phối ở nông thôn người ta thường sử dụng sơ đồ hình tia.
Những ưu điểm của sơ đồ hình tia là đơn giản, chi phí rẽ, sơ đồ rõ ràng thông dụng cho các mạng điện nông thôn. Các sơ đồ này thuận tiện khi phát triển và thiết kế cải tạo các mạng điện hiện có.
Những nhược điểm của sơ đồ hình tia là độ tin cậy của mạng điện thấp và tổn thất công suất và điện năng trong mạng điện tương đối lớn, sự cố xảy ra ở bất cứ vị trí nào trên đường dây sẽ làm gián đoạn sự cung cấp điện, sự cố được cách ly khỏi nguồn nhờ thiết bị đóng ngắt như: máy cắt , dao cách ly...
CHƯƠNG II
LỰA CHỌN DÂY DẪN VÀ TÍNH TỔN THẤT CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI
2.1. Tính toán sụt áp cho một đoạn của phát tuyến
Tính toán sụt áp trên đường dây phân phối:
Áp dụng công thức
Với S là khoảng cách đẳng trị
Mặt khác có thể áp dụng công thức
Với S là công suất 3 pha (kVA)
Uđm là điện áp định mức (kV)
Ta có hằng số sụt áp
Với s là khoảng các đẳng trị (km)
r0 là điện trở của dây dẫn
(Ω/km)
r là bán kính day dẫn
Các trường hợp tải phân bố
Đường dây có phụ tải tập trung
1
Đường dây có phụ tải phân bố đều
A
B
C
s = spb= AB, C là trung điểm của AB
B
A
C
Đường dây vừa có phụ tải phân bố đều lẫn tập trung
Ta chia ra làm hai thành phần
Thành phần phân bố đều
Thành phần tập trung
Với spb = s
Tổng sụt áp:
Chọn dây cho phát tuyến:
Nguyên tắc chọn dây là thỏa điều kiện sụt áp
1.Tính công suất tổng Stổng ở trên phát tuyến
Từ đó suy ra dòng điện tổng
2. Chọn dây thỏa mãn yêu cầu Icp ≥ Itổng
3. Tính sụt áp trên phát tuyến.
4. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 5 đối với các đường dây nhánh
5. Tính sụt áp từ nguồn đến cuối các nhánh
Nếu ∆U% > ∆Ucp thì ta tính lại từ bước 1 đến bước 5 với tiết diện dây chọn lớn hơn cho đến khi ∆U% ≤ ∆Ucp.
Để dể chọn tiết diện dây dẫn cho một đường dây thỏa sụt áp cho phép đến phụ tải ở cuối đường dây cần quy đổi tất cả phụ tải tập trung hay phân phối về cuối đường dây.
Trường hợp đường dây có phân nhánh:
Trước hết tính toán chọn dây cho phát tuyến chính thỏa mãn sụt áp cho phép và lập bản tính toán sụt áp trên các đoạn và sụt áp tổng.
Nếu có nhiều nhánh, sau khi chọn dây nên thống nhất lại từ một đến hai dây cho tất cả các nhánh để dể thi công khi phụ tải phát triển sau này.
2.2. Tính toán tổn thất công suất trên đường dây phân phối
Các trường hợp tải phân bố đều:
* Phụ tải tập trung
Với R = r0s
X = x0s
S = 1
* Phụ tải phân bố đều:
A
B
L
Với
Vừa phân bố tập trung vừa phân bố đều
Tính tổn thất công suất theo 3 thành phần với giả thiết hệ số công suất của các phụ tải giống nhau.
Spb = l/3
l
Itt
l
Spb = l
Ipb
s = l
I’
Tổn thất công suất của 3 trường hợp
` Phân bố:
Chỉ có tập trung Chỉ có phân bố Ảnh hưởng của tập trung và phân bố
Tổn thất công suất của đường dây bằng 3 thành phần tổn thất trên:
Có thể tính tổn thất theo công suất phụ tải:
Trường hợp tải có cùng công suất
Trường hợp phụ tải tập trung và phân bố khác nhau:
Tổn thất công suất và tổn thất điện năng của phát tuyến (hay nhánh)
Phát tuyến dùng một cỡ dây, mạch nhánh dùng một cở dây:
Stt = l spb = l/3
Với l là chiều dài đoạn dây
Hay tính theo công suất phụ tải khi hệ số công suất giống nhau:
Với Ktt = 0.3Kpb + 0.7K2pb
Ktt: hệ số tổn thất
Kpt: hệ số phụ tải
Tổn thất điện năng toàn mạng
Phần trăm tổn thất điện năng toàn mạng
CHƯƠNG III
NGẮN MẠCH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHO ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI
3.1. NGẮN MẠCH TRÊN ĐƯỜNG DÂY PHÂN PHỐI
3.1.1. Tác hại của ngắn mạch
Ngắn nạch là sự cố nghiệm trọng và thường xảy ra trong hệ thống điện vậy các phần tử trong hệ thống điện phải được tính toán và lựa chọn sao cho, không những làm việc tốt trong trạng thái sự cố trong trạng thái bình thường mà còn có thể chịu đựng được trạng thái sự cố trong thời gian qui định cho phép. Để chọn lựa được cho tốt các phần tử của hệ thống cung cấp điện, chúng ta phải đoán các tình trạng ngắn mạch có thể xảy ra và tính toán được số liệu về tình trạng ngắn mạch như: dòng điện ngắn mạch công suất ngắn mạch. Các số liệu này còn là căn cứ quan trọng để thiết kế bảo vẹ rơle, quyết định cách vận hành hệ thống cung cấp điện...Vì vậy, tính ngắn mạch là phần không thể thiếu được khi thiết kế hệ thống.
Các loại sự cố ngắn mạch trên lưới phân phối:
- Khi đánh giá, lựa chọn nhà máy và hệ thống điện không những cần đến dòng điện và điện áp trong chế độ làm việc bình thường mà còn phải quan tâm đến khi xảy ra ngắn mạch. Nói chung dòng ngắn mạch lớn hơn dòng định mức nhiều lần. Vì thế có thể gây ra ứng suất nhiệt rất lớn.
- Nếu dòng ngắn mạch lớn nhất không được tính đến ở giai đoạn thiết kế thì hậu quả trên có thể nguy hiểm thiết bị và nguy hiểm cho con người. Dòng ngắn mạch nhỏ nhất cũng cần được xác định vì nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thống trong việc chọn thông số kỹ thuật cho thiết kế bảo vệ.
- Tính chất của sự cố ngắn mạch:
+ Sự cố thoáng qua: hầu hết các sự cố trên đường dây phan phối là sự cố thoáng qua, thường chiếm 80% - 90%. Cả khi sự cố được xem là vĩnh cửu cũng có 30% có thể xem là thoáng qua là sự cố có bản chất quá độ.
+ Sự cố vĩnh cửu: là sự cố gây hư hại có nguyên nhân từ sự cố hay hồ quang sự cố. Sự cố cách điện hay một dây bị hỏng, do các phương tiện vận tải đâm sầm vào trụ. Khi xảy ra sự cố vĩnh cửu phải cắt điện đường dây, đợi công nhân vận hành đến hienj trường va sửa chữa hư hại.
3.1.2. Các công thức tính toán ngắn mạch cho mạng điện phân phối:
- Tổng trở cơ bản
Trong đó:
Zcb là tổng trở cơ bản
Ucb là điện áp cơ bản
Scb là công suất biểu kiến cơ bản
- Tổng trở thứ tự thuận và thứ tự nghịch
- Tổng trở thứ tự kh
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©