Phân tích thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Download miễn phí Đề tài Phân tích thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty công cụ cắt và đo lường cơ khí

MỤC LỤC
 
PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 1
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1
1. Quá trình hình thành và ra đời công ty 1
2. Các giai đoạn phát triển của công ty 2
3. Các trang thiết bị sản xuất chính của Công ty. 4
4. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty. 6
PHẦN THỨ HAI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 11
I. CÁC HOAT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU 11
1. Hoạt động tiêu thụ 11
2. Hoạt động cung ứng 12
II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 12
1. Thực trạng cơ cấu lao động. 12
2. Năng suất lao động 13
III. VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 13
1. Vốn và cơ cấu vốn 13
2. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn . 14
IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 15
V. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 15
PHẦN THỨ BA: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CŨNG NHƯ
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN CHO
CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 18
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 18
1. Về sản xuất 19
2. Về kinh doanh 20
3. Về khả năng cạnh tranh 22
4. Về chất lượng sản phẩm . 22
II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 24
1. Về tình hình chung 24
2. Về chất lượng sản phẩm 25
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hiết bị sản xuất chính
STT
Tên thiết bị, máy móc
Số lượng cái
Đặc điểm
Nước sản xuất chế tạo
1
2
3
4
5
1
Máy tiện các loại
16
50%
Việt nam
34
60%
Liên xô
06
55%
Tiệp khắc
04
55%
Đức
01
55%
Hung
2
05
40%
Việt nam
07
55%
Liên xô
03
60%
Rumani
03
70%
Đức
3
07
40%
Việt nam
85
60%
Liên xô
01
55%
Trung quốc
11
55%
Đức
02
55%
Hungari
04
55%
Tiệp khắc
01
70%
Thuỵ Sĩ
01
70%
Đài loan
02
60%
Ba lan
01
80%
Nhật bản
4
Máy phay
46
50%
Liên xô
05
50%
Đức
01
50%
Hungari
02
50%
Rumani
5
04
40%
Việt nam
14
45%
Liên xô
01
55%
Tiệp khắc
02
55%
Đức
6
04
30%
Việt nam
02
50%
Liên xô
01
55%
Rumani
01
70%
Nhật bản
7
Máy dập
Loại 2,5 tấn
03
30%
Việt Nam
Loại 5 tấn
03
30%
Việt Nam
Loại 260 tấn
01
60%
Liên Xô
Loại 400 tấn
01
80%
Liên Xô
8
Máy cắt tôn
01
Liên Xô
01
Liên Xô
9
Máy búa 400kg
01
50%
Trung Quốc
01
50%
Liên Xô
10
Máy nén khí
Loại ZU f 51
01
50%
Liên Xô
Loại nhỏ
01
50%
Liên Xô
11
Lò tui điện trở
01
50%
Đức
Lò tui muối
03
40%
Liên Xô
Lò tui tần số
01
55%
Liên Xô
Lò ram
03
60%
Liên Xô
Lò ủ điện trở
04
40%
Liên Xô
12
Nồi luộc
01
60%
Việt Nam
Nồi tẩy axít
01
50%
Việt Nam
Nồi nhuộm đen
01
50%
Việt Nam
13
Các thiết bị khác như cầu trục, biến thế tủ sấy...
136
50%
Máy móc thiết bị của Công ty rất đa dạng và được nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Nhìn chung, các thiết bị máy móc của Công ty do được bảo dưỡng thường xuyên nên vẫn hoạt động tốt, đảm bảo được sản xuất bình thường.
4. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty.
4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý.
4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
a. Phòng tổ chức - hành chính
- Chức năng: Tham mưu với giám đốc những định hướng về tổ chức cán bộ, phục vụ cho Công ty chỉ đạo sản xuất kinh doanh
- Nhiệm vụ:
+ Xác định các phương án tổ chứcvà quản lý, quy hoạch bố trí cán bộ của Công ty phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh
+ Xác định các định mức kinh tế - kỹ thuật, lao động, tiền lương, tổ chức thực hiện các công tác lao động, tiền lương.
+ Tổ chức thực hiện tốt lao động, chính sách cho các cán bộ công nhân viên trong Công ty trên cơ sơ chính sách và pháp luật của nhà nước ban hành.
+ Soạn thảo in ấn các loại văn bản theo yêu cầu cho sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác văn thư lưu giữ các tài liệu của Công ty phát hành cũng như các văn bản của nơi khác gửi đến. Đảm bảo tốt công tác phục vụ, tạp vụ.
b. Phòng tài vụ
- Chức năng: Quản lý sự vận động của vốn từ các nguồn vốn. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán .
- Nhiệm vụ:
+ Thực hiện tốt điều lệ kế toán trưởng và pháp lệnh thống kê do nhà nớc ban hành.
+ Tổ chức hạch toán các dịch vụ và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác sản xuất để có hiệu qủa kinh tế cao
+ Giao dịch quan hệ đảm bảo đủ vốn từ các nguồn để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Giữ bảo toàn và phát triển vốn, đề xuất các biện pháp đa đa vốn vào sản xuất kinh doanh đúng pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện các tác nghiệp thanh toán tiền hàng, trả lương, chế độ chính sánh cho cán bộ , công nhân viên trong Công ty.
+ Giúp giám đốc ban hành hệ thống kiểu mẫu báo cáo thống nhất cho các đơn vị cơ sở của Công ty trên cơ sở hệ thống kiểu báo cáo của nhà nước ban hành.
+ Kiểm tra các nghiệp vụ kế toán thống kê của các đơn vị trong Công ty.
c. Phòng kinh doanh
- Chức năng : Xây dựng các kế hoạnh sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên các hợp đồng đã ký
- Nhiệm vụ :
+ Lập kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm của Công ty
+ Dự báo và chỉnh lý các hợp đồng kinh tế theo đúng pháp luật. Quản lý và theo dõi thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết
+ Điều độ sản xuất của các đơn hàng đến từ phân xưởng sản xuất
+ Tổ chức làm tốt các công tác thống kê báo cáo
+ Đẩy mạnh công tác tiếp thị mạng lới tiếp thị tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tổ chức kinh doanh có hiệu quả
+ Kiểm tra giám sát các cửa hàng trông việc chấp hành các quy định của Công ty trong giá mua, giá bán và thanh toán tiền hàng theo chế độ chính sách nhà nước ban hành .
d. Phòng vật tư
- Chức năng : Tổ chức thu mua vật tư, nguyên vật liệu đảm bảo cho việc sản xuất thường xuyên, liên tục
- Nhiệm vụ :
+Tạo được các mối quan hệ với bạn hàng, nhận hàng đảm bảo nguồn vật tư ổn định về chất lượng, quy cách và chủng loại
+ Phối hợp đồng bộ với phòng kế hoạch khi thực hiện các hợp đồng nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vật tư phục vụ cho sản xuất
e. Phòng thiết kế - công nghệ
- Chức năng : Thiết kế bản vẽ chi tiết cho tất cả các sản phẩm và quy trình công nghệ để sản xuất ra sản phẩm đó
- Nhiệm vụ :
+Tổ chức các dây chuyền công nghệ tối ưu nhất để sản xuất ra các mặt hàng được đảm bảo chất lượng với giá thành thấp nhất
+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật sản xuất sản phẩm
+ Giữ bí mật về công nghệ và giá thành sản phẩm một cách tuyệt đối
+ Đề xuất với giám đốc Công ty các biện pháp cải tiến kỹ thuật công nghệ để nâng cao năng suất lao động
g. Phòng KCS
- Chức năng: Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật chất lượng của lô sản phẩm xuất xưởng
- Nhiệm vụ :
+ Phân tích kiểm tra các nguyên liệu đầu vào đảm bảo đúng quy cách
+ Cố vấn cho các phân xưởng sản xuất quản lý chất lượng của từng công đoạn sản xuất
f. Các phân xưởng sản xuất
- Chức năng : Sản xuất các mặt hàng do phòng kế hoạch gửi xuống
- Nhiệm vụ:
+ Tổ chức sản xuất các sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đúng đủ các thông số kỹ thuật đã được đăng ký chất lợng
+ Ghi chép thống kê vật tư hàng hoá đúng đủ từ khâu đầu đến khâu cuối theo sự hướng dẫn thống nhất của Công ty.
+ Quản lý, bảo quản trang thiết bị máy móc để sản xuất được tốt
+ Đề xuất với giám đốc Công ty các biện pháp quản lý sản xuất cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động
+ Giữ bí mật về công nghệ sản xuất một cách tuyệt đối
i. Trung tâm kinh doanh công cụ cắt và thiết bị vật tư chuyên ngành
- Chức năng : Là một đơn vị của Công ty hoạt động độc lập tự hạch toán kinh doanh, hàng tháng nộp nghĩa vụ đối với Công ty
+Trung tâm là một đơn vị nhận khoán gọn một chỉ tiêu thực hiện hạch toán nội bộ phụ thuộc sự điều tiết của Công ty.
- Nhiệm vụ chính:
+ Tiêu thụ sản phẩm của Công ty sản xuất và kinh doanh , các mặt hàng khác được Công ty cho phép và đúng pháp luật
+ Nhận các hợp đồng nhỏ, lẻ
+ Được vay vốn của Công ty để kinh doanh và chịu trách nhiệp trước giám đốc và pháp luật trong kinh doanh
+ Nhận, vay và bảo toàn vốn , phát triển vốn từ các nguồn vốn
+ Chấp hành tốt pháp lệnh hạch toán kế toán và pháp luật hiện hành
+ Thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách chế độ của nhà nước và quy định của Công ty.
Phần thứ hai
phân tích thực trạng tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty công cụ Cắt và đo lường cơ khí
I. Các hoat động kinh doanh chủ yếu
1. Hoạt động...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©