Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò của công ty tài chính Bưu điện trong Tổng công ty theo hướng tập đoàn kinh tế

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp cơ bản nâng cao vai trò của công ty tài chính Bưu điện trong Tổng công ty theo hướng tập đoàn kinh tế

MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ 5
1.1.Tổng quan về mô hình tập đoàn 5
1.1.1.Khái niệm tập đoàn kinh tế 5
1.1.2.Đặc điểm của Tập đoàn kinh tế 7
1.1.3.Định hướng xây dựng các tập đoàn kinh tế Nhà nước ở Việt Nam 9
1.1.3.1.Thực trạng mô hình Tổng công ty 91- Mô hình thí điểm thành
lập các tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam. 9
1.1.3.2.Định hướng chung về mô hình tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam 14
1.2.Vai trò của công ty tài chính trong các Tổng công ty theo mô hình tập
đoàn ở Việt Nam hiện nay. 17
1.2.1.Công ty tài chính trong tập đoàn- Một mô hình mới. 17
1.2.2.Vai trò của công ty tài chính trong tập đoàn 20
1.2.2.1. Vai trò Huy động vốn 22
1.2.2.2.Vai trò đầu tư tài chính 23
1.2.2.3.Vai trò điều hoà vốn 24
1.3.Điều kiện phát triển các công ty tài chính trong Tổng công ty. 25
1.3.1.Điều kiện về môi trường vĩ mô 25
1.3.2.Điều kiện về môi trường vi mô 27
 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN TRONG TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT). 31
2.1.Giới thiệu về Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 31
2.1.1.Đặc điểm về tổ chức và hoạt động của VNPT 31
2.1.2.Những thành tựu đạt được 33
2.1.3.Cơ hội và thách thức 36
2.2.Thực trạng hoạt động của công ty tài chính Bưu điện(PTF) 37
2.2.1.Giới thiệu tổng quan về PTF 37
2.2.2.Các hoạt động của PTF 41
2.2.2.1.Hoạt động huy động vốn 41
2.2.2.2.Hoạt động tín dụng 45
2.2.2.3.Đầu tư tài chính. 47
2.2.2.4.Hoạt động trên thị trường vốn 51
2.2.2.5.Hoạt động tư vấn 51
2.3.Đánh giá 54
2.3.1. Đánh giá về hoạt động của công ty 54
2.3.1.1.Những kết quả đạt được 54
2.3.1.2.Những khó khăn 56
2.3.2.Đánh giá về vai trò của PTF trong VNPT hiện nay. 64
2.3.2.1.Thành công 64
2.3.2.2.Hạn chế 65
 
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN TRONG TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM.(VNPT) 67
3.1.Định hướng phát triển của VNPT 67
3.1.1.Sự cần thiết đổi mới tổ chức của VNPT 67
3.1.2.VNPT có đủ điều kiện để tiến tới thành lập tập đoàn kinh tế 69
3.1.3.Mô hình tập đoàn Viễn thông Việt Nam 70
3.2.Định hướng phát triển của công ty tài chính Bưu điện(PTF) 72
3.2.1.Vị trí của PTF trong mô hình mới 72
3.2.2.Mục tiêu chiến lược trong thời gian tới của PTF 73
3.3. Giải pháp nâng cao vai trò của PTF trong VNPT 74
3.3.1.Giải pháp nâng cao vai trò huy động vốn 75
3.3.2.Giải pháp nâng cao vai trò đầu tư tài chính 75
3.3.3.Giải pháp nâng cao vai trò điều hoà vốn 76
3.3.4.Các Giải pháp khác 76
3.4.Một số kiến nghị 77
3.4.1.Kiến nghị về cơ chế chính sách của Nhà nước 77
3.4.2.Kiến nghị về quy chế quản lý tài chính trong tập đoàn Bưu điện 80
3.4.3.Kiến nghị khác về mở rộng hoạt động cho PTF 82
 
Kết luận 83
 
 
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

so với năm 2000. Những kết quả trên đã tao tiền đề triển khai kế hoạch năm 2002 và kế hoạch phát triển đến 2010, tạo điều kiện từng bước đổi mới tổ chức quản lý theo hướng xây dựng Tổng công ty theo mô hình Tập đoàn kinh tế.
2.1.3.Cơ hội và thách thức
Khi nhân loại bước sang thiên niên thứ kỷ thứ 3, thời đại của xã hội thông tin thì ngành Bưu chính Viễn thông hội tụ với điện tử, tin học và truyền thông quảng bá đứng trước những thời cơ và thách thức mới.
Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng do nền kinh tế đang trong đà phát triển đang đặt VNPT trước nhiều cơ hội và thách thức.
Cơ hội mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ đang ngày càng gia tăng. Hợp đồng thương mại Việt Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/12/2001 và được đưa vào thực thi sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng trong việc thâm nhập thị trường Mỹ cũng như mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Mỹ. Tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới và tạo môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước tự đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động của mình. Cơ hội rất lớn nhưng cũng không ít thách thức. Quá trình hội nhập, cạnh tranh và những tác động quốc tế cũng có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của VNPT. Sự tham gia của các nhà cung cấp dịch mới trong nước, các công ty khai thác nước ngoài đặt tại VNPT trước nhiều sức ép về cạnh tranh, về chất lượng dịch vụ. Môi trường kinh doanh dịch vụ Bưu chính Viễn thông đang chuyển từ độc quyền công ty sang giai đoạn hợp tác và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.
Giá thành sản phẩm Bưu điện còn cao là điều mà xã hội quan tâm, mặc dầu trong các năm vừa qua ngành Bưu điện đã có nhiều đợt giảm gía quan trọng, đó là giảm giá cước quốc tế và giá dịch vụ Internet. Vấn đề cạnh tranh về giá cũng là một thách thức đối với VNPT.
Qua phân tích trên đã cho thấy một bức tranh khá tổng quát về ngành Bưu chính Viễn thông. Để tận dụng những cơ hội và vượt qua thách thức đó, VNPT đã có những giải pháp kịp thời về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ...Đặc biệt VNPT đã thành lập công ty tài chính Bưu điện, công ty tiết kiệm Bưu điện, và công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là những công cụ tài chính quan trọng phục vụ đắc lực cho tiến trình thành lập tập đoàn kinh tế. Phần sau sẽ nghiên cứu sự cần thiết thành lập và thực trạng hoạt động của công ty tài chính Bưu điện- một trong những công cụ quan trọng đó của VNPT.
2.2.Thực trạng hoạt động của công ty tài chính Bưu điện.
2.2.1.Giới thiệu tổng quan về PTF
Hiện nay, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được đánh giá là một Tổng công ty mạnh về tiềm lực kinh tế với tốc độ phát triển nhanh. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, trước những cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế toàn cầu và cạnh tranh ngày càng gay gắt, VNPT không tránh khỏi những khó khăn. Điều đó đòi hỏi cần hiện đại hoá công nghệ, phát triển dịch vụ mới về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phục vụ.Thực hiện chiến lược"Bưu chính Viễn thông giai đoạn đến năm 2010, VNPT được giao nhiệm vụ rất nặng nề, đảm bảo mục tiêu đưa mật độ điện thoại nước ta lên 3,5 máy/100 dân vào năm 2000 và 10 máy/100 dân vào năm 2010 với mạng Viễn thông phải đảm bảo cập nhật công nghệ tiên tiến, có dung lượng lớn, tốc độ cao trên cơ sở công nghệ thông tin đồng bộ. Để đạt được mục tiêu đó, tổng số vốn cần thiết để đầu tư vào giai đoạn 2000-2010 là rất lớn khoảng 70000-750000 đồng, trong đó dự kiến huy động vốn nước ngoài khoảng 17%-20%. Vì vậy,VNPT phải có chiến lược rõ ràng trong củng cố sức mạnh về tài chính cũng như cần có sự tăng cường về năng lực huy động vốn của mình. Sự ra đời một trung gian tài chính giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên, giữa các đơn vị thành viên với nhau, giữa Tổng công ty và các chủ thể khác trên thị trường với chức năng chính là phục vụ nhu cầu vốn của nội bộ TCT và sau đó có thể mở rộng hoạt động trên thị trường tài chính tiền tệ là điều thiết yếu. Hơn nữa, nhằm mục tiêu tiến tới phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế, công ty tài chính Bưu điện đã được thành lập nhằm hoàn thiện hoá mô hình tập đoàn kinh tế.
Công ty tài chính Bưu điện( tên tiếng Anh là Post and Telecommunication Finance Company, tên viết tắt là PTF) được thành lập theo quyết định 415/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 8 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, và được cấp giấy phép hoạt động theo quyết định số 340/1998/QĐ-NHNN5 ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, là một đơn vị thành viên 100% vốn của Tổng công ty, hạch toán độc lập, là một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chịu sự quản lý của Tổng công ty về vốn, chiến lược phát triển và tổ chức nhân sự, thuộc khối hạch toán độc lập trong mô hình sau:
Tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
Các liên doanh và công ty cổ phần
Các đơn vị hành chính sư nghiệp
Khối hạch toán độc lập
Khối hạch toán phụ thuộc
Mặt khác, công ty tài chính Bưu điện là một tổ chức tín dụng hoạt động theo luật tổ chức tín dụng, chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước về nội dung và phạm vi hoạt động nghiệp vụ. Như vậy công ty tài chính chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam và Ngân hàng nhà nước Việt nam.
ngân hàng nhà nước việt nam
Tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
công ty tài chính bưu điện
PTF ra đời đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển Tổng công ty nói riêng và thị trường tài chính nói chung. PTF ra đời nhằm thực hiện việc huy động vốn để cho vay phục nhu cầu vốn của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp mà Tổng công ty có góp vốn và các doanh nghiệp khác thông qua hình thức vay tín dụng ưu đaĩ của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và phát hành chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội Tổng công ty và các đơn vị cùng ngành kinh tế- kỹ thuật mà Tổng công ty kinh doanh. Ngoài ra, Công ty Tài chính được phép thực hiện một số dịch vụ khác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ theo quy định của pháp luật.
Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, ngay từ đầu, Công ty đã xác định 5 mục tiêu chiến lược của mình là :
-Xây dựng hoàn thiện tổ chức để đảm bảo cho Công ty có thể thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ. Đây cũng là bước đi đầu tiên, căn bản.
-Tạo dựng một công ty bền vững, ổn định và phát triển lâu dài có nguồn nhân lực với yêu cầu chuẩn mực cao, thích ứng với tốc đ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©