Công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

Download miễn phí Đề tài Công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TRONG MỘT DOANH NGHIỆP 3
I. Các khái niệm về tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực 3
1. Tuyển mộ 3
2. Qúa trình tuyển chọn nhân lực 3
II. Công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực trong một doanh nghiệp 4
1. Công tác tuyển mộ 4
1.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 4
1.2. Quy trình tuyển mộ 6
2. Qúa trình tuyển chọn 9
2.1. Các phương pháp tuyển chọn 9
2.2. Qúa trình tuyển chọn 11
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM. 13
I. Tổng quan về tập đoàn tài chính Cathay và công ty BHNT Cathay Việt Nam 13
1. Tập đoàn tài chính Cathay 13
2. Công ty bảo hiểm nhân Cathay Viêt Nam 13
II. Phân tích và đánh giá về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 15
1. Đánh giá chung về công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại Công ty BHNT Cathay Việt Nam. 15
2. Thực trạng công tác tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý toàn thời gian tại công ty BHNT Cathay Việt Nam 16
2.1. Công tác tuyển mộ 16
2.2. Công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt 21
CHƯƠNG III . MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM 28
1. Hoàn thiện công tác tuyển mộ đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 28
1.1. Tiến hành các chương trình quảng cáo tạo tiền đề cho công tác tuyển mộ 28
1.2. Tăng cường khai thác nguồn nội bộ 29
1.3. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 29
2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam. 32
2.1. Hoàn thiện bài trắc nghiệm cbs 32
2.2. Nâng cao chất lượng của quá trình phỏng vấn tuỷên chọn. 33
2.3. Hoàn thiện quy trình tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian tại công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay 34
3. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyển mộ, tuyển chọn 35
4. Các giải pháp từ phía công ty 37
4.1. Thực hiện các chương trình thi đua tuyển mộ, tuyển chọn các đại lý bảo hiểm toàn thời gian. 37
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

bản thân doanh nghiệp
Thương hiệu và uy tin của công ty: đây là yếu tố rất quan trọng để người lao động lựa chọn trong quá trình tuyển mộ.
Các chính sách dân sự, tiền lương, chế độ phúc lợi…
Quảng cáo: quyết định tới thông tin về tuyển mộ mà người lao động nhân được.
Qúa trình tuyển chọn
Các phương pháp tuyển chọn
Kiểm tra, trắc nghiệm: Phương pháp này giúp cho các nhà quản trị nắm được các tố chất tâm lý, những khả năng, kỹ năng khác nhau của các ứng viên khi mà các thông tin về nhân sự khác không cho ta biết được một cách chính xác và đầy đử, cho ta những kết quả khách quan. Có các phương pháp trắc nghiệm sau:
Trắc nghiệm thành tích: thường được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực giáo dục, thực hiện công việc...Nhằm đánh giá các ứng viên xem họ nắm vững nghề nghiệp, hiểu biết nghề đến mức nào.
Trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng: Xem xét cá nhân nào đã học tốt trong đào tạo, sẽ thực hiện tốt công việc trong tương lai, tiếp thu tốt kiến thức mới. Loại trắc nghiệm này được nhóm thành 3 loại là khả năng thần kinh, khả năng thuộc bản năng, khả năng vận động tâm lý.
Trắc nghiệm về tính cách và sở thích: Đây là loại trắc nghiệm nhằm phát hiện tính cách của ứng viên, đánh giá về các phẩm chất của họ.
Trắc nghiệm về tính trung thực: Thường dùng các trắc nghiệm tâm lý để đánh giá tính trung thực vì tính trung thực rất cần thiết trong việc sủ dụng lao động.
Trắc nghiệm y học: có thể dùng để phát hiện ra các bệnh xã hội, thường sử dụng phân tích các mẫu nước tiểu, phân tích mẫu máu.
Phỏng vấn
Là quá trình giao tiếp bằng lời giữa người tuyển chọn và người xin việc. Phương pháp này khắc phục được những nhược điểm mà quá trình nghiên cứu đơn xin việc không nắm được hay các loại văn bằng chứng chỉ không nêu hết được.
Mục tiêu của các cuộc phỏng vấn là: để thu thập các thông tin về người xin việc, đề cao công ty, cung cấp thông tin về tổ chức cho người xin việc, thiết lập quan hệ.
Có các loại phỏng vấn:
Phỏng vấn theo tình huống: là quá trình người hỏi yêu cầu các ứng viên phải trả lời về cách ứng xử hay cách thực hiện, xử lý các công việc theo các tình huống giả định hay có thật trong thực tế.
Phỏng vấn mẫu: các câu hỏi được thiết kế sẵn từ trước theo yêu cầu của công việc, ứng viên sẽ lựa chọn các phương án thích hợp nhất với mình trong các phương án nêu ra.
Phỏng vấn theo mục tiêu: dựa vào công việc cụ thể và yêu cầu các ứng viên phải trả lời theo những mục tiêu xác định từ trước.
Phỏng vấn không có hướng dẫn: Người phỏng vấn sẽ không chuẩn bị trước nội dung các câu hỏi, để cho các ứng viên trao đổi một cách thoải mái xung quanh công việc, người hỏi chỉ định hướng.
Phỏng vấn căng thẳng: người phỏng vấn đưa ra các câu hỏi có tính chất nặng nề, hay cường độ hỏi dồn dập, cách phỏng vấn này tìm kiếm ở các ứng viên lòng vị tha, sự ứng xử công việc trong thời gian eo hẹp.
Phỏng vấn theo nhóm: một người hỏi cùng lúc đối với nhiều người, thu thập được nhiều thông tin hay tránh được các thông tin trùng lặp.
Phỏng vấn hội đồng: nhiều người sẽ tiến hành phỏng vấn đối với một ứng viên. Loại phỏng vấn này giúp bố trí các ứng viên vào các vị trí quan trọng mà cần có sự đồng ý của nhiều người.
Qúa trình tuyển chọn
Gặp gỡ người xin việc và đánh giá ban đầu
Xác lập mối quan hệ giữa ứng viên và doanh nghiệp, đây cũng là bước nhằm xác định ngay những ứng viên có tố chất và khả năng phù hợp hay không. Trong bước này các tiêu chuẩn cần được xây dựng một cách kỹ lưỡng nhằm phát hiện các ứng viên có tố chất và khả năng phù hợp hay không, nếu không phù hợp thì có thể loại bỏ ngay.
Xem xét và sàng lọc qua đơn xin việc
Đơn xin việc giúp cho ta biết các thông tin hoạt động trong quá khứ như: kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức hiện tại, các đặc điểm về tâm lý cá nhân, các kỳ vọng, ước muốn và khả năng đặc biệt khác của ứng viên. Hiện nay đơn xin việc thường được các doanh nghiệp thiêt kế theo mẫu, các ứng viên chỉ cần điền các thông tin theo yêu cầu.
Tiến hành trắc nghiệm nhân sự
Phương pháp này giúp cho doanh nghiệp có những kết quả khách quan về các đặc trưng tâm lý của con người như: khả năng bẩm sinh, sở thích, cá tính của cá nhân này so với cá nhân khác.
Phỏng vấn
Phương pháp phỏng vấn trong tuyển dụng giúp doanh nghiệp khắc phục được những nhược điểm mà quá trình nghiên cứu đơn xin việc không nắm được, hay các văn bằng chứng chỉ không nêu hết được.
Khám sức khỏe và đánh giá thể lực
Nhằm đảm bảo cho các ứng viên có sức khoẻ nhằm phục vụ tốt công việc, tránh những đòi hỏi không chính đáng.
Người lãnh đạo trực tiếp tiến hành phỏng vấn
Đảm bảo sự thống nhất từ hội đồng tuyển chọn cho đến người phụ trách trực tiếp.
Xem xét mức độ chính xác của thông tin thu được
Xác định thẩm tra các thông tin thu được qua đơn xin việc, các văn bằng chứng chỉ…
Đưa ứng viên đi tham quan công việc
Nhằm giúp cho người xin việc đưa ra quyết định cuối cùng, cũng giúp cho ứng viên hiểu rõ và đầy đủ về công việc.
Ra quyết định tuyển chọn và ký hợp đồng
Cơ sở pháp lý của hợp đồng lao động là bộ luật lao động mà nhà nước ban hành, chú ý một số vấn đề sau: thời gian thử việc, thời gian làm thêm giờ, tiền công…
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN CÁC ĐẠI LÝ TOÀN THỜI GIAN TẠI CÔNG TY BHNT CATHAY VIỆT NAM.
Tổng quan về tập đoàn tài chính Cathay và công ty BHNT Cathay Việt Nam
Tập đoàn tài chính Cathay
Cathay Life
Công ty BHNT lớn nhất: - Tổng thu nhập từ phí BH chiếm 19% thịCông ty BHNT lớn nhất: - Tổng thu nhập từ phí BH chiếm 19% thị phần (1Q07) - Phí BH năm đầu tiên chiếm 21% thị phần (1Q07)
Cathay Century P&C
Chieám 8.7% thò phaàn; Saép thöù 4 (1Q07)
Cathay Securities
Cathay United Bank
Ngaân haøng saép thöù 8 (giá trị trên sổ sách).
Phaùt haønh theû tín duïng nhieàu thöù 2
Soá löôïng taøi khoaûn môû giao dich chöùng khoaùn nhieàu nhaát
Cathay II Venture Capital
Cathay Pacific Venture Capital
Cathay Venture Capital
Gía trò thò tröôøng: (05/04/07):
NT$ 672BN töông ñöông 20.2 tyû USD
Toång taøi saûn: (12/31/06) NT$ 3.4TN töông ñöông 104.3 tyû USD
Cathay United Bank
(Acquired,2002)
Cathay Century
( 1991 )
Cathay Life
(1962 )
Cathay FHC
(Established Dec. 2001)
Cathay Securities
(2004 )
CHIẾN LƯỢC TƯƠNG HỖ
Công ty bảo hiểm nhân Cathay Viêt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: là bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính, từ ngày 08-07-2008 Công ty đã đưa ra thị trường bốn loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sau 4 tháng đưa sản phẩm ra thị trường (31/12/2008) doanh thu chi phí bảo hiểm là 12 tỷ đồng
Hiện nay, tổng số đại lý bảo hiểm trong bốn khu vực ở Miền Bắc là 1400 người, trong đó có 350 người là các đại lý toàn thời gian. Tổng số phí bảo hiểm bán được ở bốn khu vực này trong 3 tháng đầu năm 2009 là 3,3 tỷ đồng. Như vậy hiệu suất bán hàng của các đại lý còn thấp. Do đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là thời hạn dài từ 8, 10, 15 hay 20 năm. Mặt khác, việc ký kết hợp đ...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©