Bài giảng Đánh giá Môi trường Văn hóa

Download miễn phí Bài giảng Đánh giá Môi trường Văn hóa

Các tác động của Môi trường văn hóa
• Tác động giữa người với sản phẩm
• Cả hai được hình thành và tác động bởi các yếu tố văn hóa
• Người làm marketing định đưa ra sản phẩm gì và chào bán nó cho ai đều chịu tác động
của văn hóa
• Bị cản trở bởi “ethnocentricism” – vị chủng, coi dân tộc mình là hơn cả (Trung Quốc)Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Đánh giá Môi trường Văn hóa
ThS. Nguyễn Văn Thoan
Chủ nhiệm Bộ môn Thương mại điện tử
Trường Đại học Ngoại thương
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* .
Chia s tu http:// lubtaichinh.net [ Cl k ]hia s tu http:// lubtaichinh.net [ li k ]
Đặc điểm Môi trường văn hóa
• Văn hóa có tác động lớn đến hành vi mua
sắm, tiêu dùng của khách hàng
• Vai trò qua trọng trong hoạch định kế hoạch
marketing quốc tế
• Cá biệt hóa mọi hoạt động marketing để
thích nghi với môi trường văn hóa khác
nhau của các nước
• Để hiểu biết môi trường văn hóa quốc tế cần
nghiên cứu chuyên sâu
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* .
Chia s tu http:// lubtaichinh.net [ Cl k ]hia s tu http:// lubtaichinh.net [ li k ]
Các tác động của Môi trường văn
hóa
• Tác động giữa người với sản phẩm
• Cả hai được hình thành và tác động bởi các
yếu tố văn hóa
• Người làm marketing định đưa ra sản phẩm
gì và chào bán nó cho ai đều chịu tác động
của văn hóa
• Bị cản trở bởi “ethnocentricism” – vị chủng,
coi dân tộc mình là hơn cả (Trung Quốc)
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* .
Chia s tu http:// lubtaichinh.net [ Cl k ]hia s tu http:// lubtaichinh.net [ li k ]
Tại sao khó tìm hiểu Môi trường
văn hóa
• Nghiên cứu thị trường có thể đo lường, xác
định sự khác biệt về văn hóa
• Có thể tiến hành không đúng, hay không
đủ, hay không giải thích, phân tích đúng
• Các “sai lầm truyền thống” trong marketing
quốc tế thường liên quan đến văn hóa
• Xu hướng “suy bụng ta ra bụng người” hay
lấy mình làm căn cứ để đánh giá người khác
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* .
Chia s tu http:// lubtaichinh.net [ Cl k ]hia s tu http:// lubtaichinh.net [ li k ]
Định nghĩa Văn hóa
• Hệ thống các chuẩn mực về “ giá trị”: học,
chia xẻ và kế thừa giữa các thế hệ
• Các cá nhân, gia đình, xã hội, doanh nghiệp,
tổ chức đều có những hệ thống giá trị hay
văn hóa riêng
• Hofstede: “the collective programming of
the mind”
• Văn hóa ở các môi trường quốc tế khác
nhau có thể tương đồng, cùng tồn tại hoặc
xung đột
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* .
Chia s tu http:// lubtaichinh.net [ Cl k ]hia s tu http:// lubtaichinh.net [ li k ]
...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©