Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật lí – khối A, A1 2014

Nhóm mod Ket-noi sẽ cập nhật sớm nhất đề thi và đáp án cho các thày cô cộng tác viên làm tại đây

Phần I: Đề thi cao đẳng môn Vật lí – khối A, A1 2014
Phần II: Gợi ý giải (Tiếp tục cập nhật)

Môn Vật lí – Khối A, A1 − Mã đề: là mã đề có đáp án chuẩn do Ket-noi giải đề. Đáp án các mã đề còn lại bạn có thể so sánh theo đáp án chuẩn tại cột đầu tiên.

Câu Mã đề - Đáp án
Mã đề Mã đề Mã đề Mã đề Mã đề Mã đề
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©