Cách tổ chức một bài luận tiếng Anh

các bạn tải miễn phí ebook: Cách tổ chức một bài luận tiếng Anh


Cách tổ chức một bài luận
tiếng Anh
Trong suốt khoá học cần tập trung vào ba lĩnh vực cơ bản khi viết, đó là:
cách tổ chức (Organization), sự mạch lạc (Clarity) và giải thích, dẫn
chứng (Support), trong đó khái niệm đầu tiên cần được nhấn mạnh là
cách tổ chức một bài luận.

Khi dạy tân sinh viên viết luận, có một số nguyên tắc cơ bản mà giáo viên
cần nhớ. Không phải tất cả sinh viên mới vào lớp đều có khả năng đồng
đều. Tuy nhiên, tất cả sinh viên sẽ học đạt hiệu quả nếu giáo viên bắt đầu từ
trình độ cơ bản rồi phát triển dần lên từ mức đó. Trình độ cơ bản giả định
rằng sinh viên đã có thể viết được các câu hoàn chỉnh.

Giáo viên cần bắt đầu bằng một đề bài nhằm đánh giá trình độ viết của sinh
viên. Chẳng hạn, chủ đề “At my house” (Ở nhà tôi) có thể đề cập đến ngôi
nhà từ thời thơ ấu, thời hiện tại hay ngôi nhà lý tưởng trong tương lai của
sinh viên. Bài viết này không chỉ đơn giản miêu tả các phòng và các đặc
điểm cụ thể của ngôi nhà mà nên liên hệ một chút tới những kỷ niệm, tình
cảm, nguyện vọng v.v... Đối với đề bài này, đòi hỏi duy nhất là các câu trong
bài phải được viết hoàn chỉnh (chưa cần trường liên tưởng sáng tạo).

Khi sinh viên đã nộp lại bài, giáo viên đánh giá kỹ năng hiện tại của sinh
viên và bắt đầu dạy sinh viên cách tổ chức cơ bản. Tất cả các chủ đề tiếp
theo suốt nửa học kỳ đều có cùng cách tổ chức. Dù với chủ đề nào thì bài
viết ccác bạn download về để xem đầy đủ nhé Xem link download tại Blog Kết nối!

¨°o.O (Sống tốt mỗi ngày) O.o°

Sống đẹp mỗi ngày
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©