CMOS là gì? Thiết lập Cmos

các bạn tải miễn phí tài liệu: CMOS là gì? Thiết lập Cmos


I. CMOS là gì?

CMOS viết tắt từ Complementary
Metaloxide Semiconductor - chất bán
dẫn oxit metal bổ sung, một công nghệ
tốn ít năng lượng.

CMOS là chất làm nên ROM trên
mainboard, ROM chứa BIOS (Basic
Input/Output System) hệ thống các
lệnh nhập xuất cơ bản để kiểm tra phần
cứng, nạp hệ điều hành khởi động máy.

Một số thông tin lưu trong CMOS có thể
thiết lập theo ý người sử dụng, những
thiết lập này được lưu giữ nhờ pin
CMOS, nếu hết pin sẽ trả về những thiết
lập mặc định.
PHẦ
II. Thiết lập CMOS N
CỨN
Để vào màn hình thiết lập thông tin trong CMOS tùy theo dòng máy G
chúng ta có các cách sau: MÁY
TÍN
• Đối với các mainboard thông thường hiện nay dùng phím DELETE. H
Trên màn hình khởi động sẽ có dòng chữ hướng dẫn Press DEL to
enter Setup.
• Đối với dòng máy Compaq, HP dùng phím F10. Trên màn hình
khởi động sẽ có dòng chữ hướng dẫn F10 = Setup.
• Đối với dòng máy DEL dùng phím F2. Trên màn hình khởi động sẽ
có dòng chữ hướng dẫn F2: Setup.

Tùy từng loại mainboard cách bố trí màn hình thiết lập CMOS khác<brcác bạn download về để xem đầy đủ nhé Xem link download tại Blog Kết nối!

¨°o.O (Sống tốt mỗi ngày) O.o°
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©