Lập trình giao tiếp máy tính qua cổng RS232

Tải miễn phí đề tài Lập trình máy tính - giao tiếp giữa PC và vi điều khiển

Tóm tắt: 
Vấn giao tiếp giữa PC và vi điều khiển rất quan trong trong các ứng dụng điều khiển, đo lường,.. 
trong thực tế.  
Do đó tôi xin giới thiệu cho các bạn viết chương trình trên PC dùng MSComm. Tôi xin đưa ra một 
số vấn đề như sau:  
‐ Giới thiệu chuẩn giao tiếp  RS232  và  điều khiển Active X Microsoft Communication 6.0( 
MSComm): cách tính chất và cách thiết lập tham số tối ưu cho điều khiển. 
‐ Lập trình ứng dụng giao tiếp trên cơ sở sử dụng phần mềm Visual C++ trong bộ công cụ Visual ‐ 
Studio 6.0 của Microsft: 
+ Thiết kế giao diện chương trình. 
+ Viết mã cho chương trình. 
 
1. Điều khiển MSComm 
1.1. Chuẩn giao tiếp RS232 
RS232 là một chuẩn giao tiếp nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều 
nhất là với 2 thiết bị, chiều dài kết nối lớn nhất cho phép để đảm bảo dữ liệu là 50 – 100 feet 
( 12.7 đến 25.4 m), tốc độ 20kBít/s đôi khi là tốc độ 115 k Bít/s với một số thiết bị đặc biệt.  
Để biết được các tham số của chuẩn giao tiếp RS232 trong hệ điều hành của bạn như thế 
nảo thì bạn kích phải chuột vào biểu tượng My Computer , chọn Properties, chọn Tab 
HardWare chọn Device Manager sẽ có một tree hiện ra. Bạn chọn Port( Com & LPT), kích 
chuột phải vào Communication Port( COM1). Chuyển sang tab Port Setting sẽ thấy được 
các tham số mà chúng ta cần thiết lập bao gồm tần số bus, Data Bits, Parity Bits, Stop Bits, 
Handshaking,..  

LInk download cho các bạn
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©