TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP NHẬT QUANG.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP NHẬT QUANG.
Trường ĐH Lương Thế Vinh
&
GVHD: Th.s Nguyễn Thị Thanh Huyền
2
SV : TrÇn ThÞ HuÕ – Líp KT7B – K5
Bình, Hà Nam, Hà Nội 2).
 Công ty được xây dựng trên diện tích hơn 200 000m2, được quy hoạch đồng bộ, hiện
đại bao gồm đầy đủ các công trình thiết yếu phục vụ cho việc sản xuất...
 Công ty TNHH Thép Nhật Quang là Công ty TNHH 1 thành viên được thành lập bởi
Chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Nhật Quang. Công ty hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0504000088 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng
Yên cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 28
tháng 12 năm 2006, đăng ký thay dổi lần thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009, đăng ký
thay đổi lần thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2009
 Công ty hoạt động bằng vốn do Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Quang góp, thực
hiện hạch toán độc lập với Công ty TNHH Thương mại Nhật Quang. Công ty TNHH
Thương mại Nhật Quang chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của công ty trong
phạm vi số tài sản của công ty.
 Các loại sản phẩm Thép được tính trên đơn vị tấn / năm, vì công ty sản xuất với quy
mô lớn., và quá trình sản xuất khá dài, sản xuất hàng loạt, theo đơn đặt hàng của khách
hàng.
 Hàng năm Công ty đã sản xuất ra nhiều sản phẩm với chất lượng ngày càng được khẳng
định và nâng cao, cụ thể công xuất của các dây truyền như sau :
 D©y chuyÒn m¹ kÏm: 45.000 tÊn/n¨m D©y chuyÒn c¸n nguéi: 50.000 tÊn /n¨m  D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng hép ®en: 45.000 tÊn/n¨m  D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng hép m¹: 30.000 tÊn/n¨m D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¾t tÊm, l¸: 25.000 tÊn/n¨m D©y chuyÒn s¶n xuÊt x¶ b¨ng: 30.000 tÊn/n¨m D©y chuyÒn s¶n xuÊt xµ gå: 15.000 tÊn/n¨m D©y truyÒn lß ñ chu«ng: 18.000 tÊn/th¸ng  D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¾t tÊm, l¸: 25.000 tÊn/n¨m D©y chuyÒn s¶n xuÊt x¶ b¨ng: 25.000 tÊn/n¨m

Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©