Ebook Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh (Trọn Bộ 2 Tập).

Cuốn sách của PGS Thái Hồng Nhị

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH. QUỸ DẠO CỦA VỆ TINH VÀ CÁC THỐNG SỐ QUỸ ĐẠO. ĐẶC ĐIỂM KÊNH TRUYỀN VÀ PHÂN TÍCH TUYẾN (TRẠM MẶT ĐẤT-VỆ TINH). TRUYỀN TÍN HIỆU TRÊN KÊNH THÔNG TIN VỆ TINH. ĐA TRUY NHẬP TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

LỞI NHÀ XUẤT BẢN
Những thập kỷ gần đây, các hệ thống thông tin vệ tinh ngày càng phát triển nhanh chóng. Qua các hệ thống thông tin vệ tinh, con người có thể thu nhận hay trao đổi thông tin với bất kỳ nơi nào trên trái đất. Hiện nay với hàng loạt các loại hình dịch vụ do vệ tinh cung cấp như cho thuê dung lượng vệ tinh, hay dung lượng lẻ; cung cấp các địch vụ trọn gói như: VSAT, thoại, truyền hình/ phát thanh ờ vừng sâu vùng xa, truvền số liệu, Internet, hội nghị truyền hình, đào tạo từ xa, y tế từ xa... Thông tin vệ tinh có thể cung cấp không những các dịch vụ dân sự mà cả các dịch vụ quốc phòng, an ninh, hàng không, hàng hải, thăm dò địa châì:,... Dự kiên trong tháng 4/2008, Việt Nam sẽ có vệ tinh viễn thông VINASAT, khi đó ờ Việt Nam các dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình và các dịch vụ truyền dẫn khác được phát triến nhiều hơn, thuận lợi hon.

Nhằm giới thiệu một cách tổng quan và chi tiết về hệ thống thông tin vệ tinh, NXB Bưu điện xuất bản bộ sách “Hệ thống thông tin vệ tinh (02 tập)" do PGS.TS. Thái Hổng Nhị biên soạn giói thiệu đến bạn đọc.

Bộ sách gồm 12 chương, chia thành 2 tập. Tập 1 (từ chương 1 đến chương 5), giới thiệu về hệ thông thông tin vệ‘tình, quỹ đạo của vệ tinh, đặc điểm kênh truyền và phân tích tuyến, truyền tín hiệu trên kênh thông tin vệ tinh, đa truy nhập trong các hệ

>

thống thông tin vệ tinh. Tập 2 (từ chương 6 đến chương 11), giới thiệu về trạm mặt đất, các thiết bị viễn thông đặt trên vệ tinh, vùng phú sóng và anten vệ tinh, mạng vệ tinh đa búp sóng, các thông sô' và biểu thức tính toán trong các hệ thống thông tin vệ tinh, kết nối mạng thông tin di động vệ tinh với các mạng mặt đất. Phẩn cuối sách còn có 02 phụ lục giới thiệu mạng định vị toàn cầu GPS và vệ tinh VINASAT của Việt Nam. Trong các chương mục, sau phần lý thuyết cơ bản tác giả có phân tích kèm theo ví dụ vói các số liệu tính toán cụ thể.

Bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ nghiên cứu, học tập của sinh viên chuvên ngành điện tử - viên thông. Bộ sách cũng là tài liệu tham khào hữu ích cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy, những độc già quan tâm đên thông tin vệ tinh đặc biệt trong bối cành Việt Nam đang chuẩn bị phóng vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo.


Link download cho anh em Ket-noi

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©