Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư Long Biên

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư Long Biên

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 3
1.Thông tin chung: 3
2.Quá trình hình thành và phát triển 4
3.Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 6
4.Đặc điểm tổ chức bộ máy 6
II.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY 15
1.Đặc điểm sản phẩm Công ty 15
2.Đặc điểm về trang thiết bị công nghệ 17
3.Đặc điểm về tài chính 18
4.Thị trường và khách hàng 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ LONG BIÊN 22
I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NHỮNG NĂM QUA 22
1.Tình hình tiêu thụ sản phẩm 22
2.Tình hình tài chính Công ty 22
3.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 24
3.1. Ưu điểm 24
3.2. Nhược điểm 25
II.TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CÔNG TY LONG BIÊN 26
1.Kết cấu lao động 26
2.Trình độ lao động Công ty Long Biên 29
III. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY LONG BIÊN 34
1.Mục tiêu và nhu cầu đào tạo phát triển 34
2.Quy trình và bộ phận thực hiện 36
3.Chương trình đào tạo 39
4.Thời gian, địa điểm và lựa chọn giáo viên 43
5.Phương pháp đào tạo và phát triển trong Công ty hiện nay 45
6.Kinh phí thực hiện đào tạo 50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CPĐT LONG BIÊN 59
I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY THỜI GIAN TỚI 59
1.Phương hướng chung 59
2.Phương hướng phát triển nguồn nhân lực 59
II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 60
1.Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển 60
2.Ứng dụng cho phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Long Biên 64
3.Một số giải pháp khác về đào tạo và phát triển nhân lực ở Công ty Long
KẾT LUẬN 78
PHỤ LỤC 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ác quy trình công nghệ mới, cũng như tạo điều kiện duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.
Đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty, đào tạo và phát triển giúp tăng tính gắn bó của từng cán bộ công nhân viên đối với Công ty hơn, tạo tính chuyên nghiệp hơn trong lao động, nâng cao tay nghề lao động và còn tạo ra sự thích ứng của người lao động đối với công việc của họ hiện tại và trong tương lai. Ngoài ra còn tạo cho cán bộ công nhân viên có cách nhìn và cách tư duy mới trong công việc của từng người là cơ sở để phát huy tính sáng tạo trong công việc của từng người.
Nhu cầu
Với đội ngũ cán bộ Công nhân viên hiện tại là 438 người, với trình độ và năng lực có thể đảm bảo được các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác đào tạo va phát triển năng lực cán bộ công nhân viên luôn được Công ty chú trọng và bồi dưỡng. Ngay sau khi kết thúc đại hội công nhân viên toàn Công ty tháng 9 năm 2008, Phòng hành chính đã lên kế hoạch với các chương trình đào tạo cán bộ công nhân viên cho Công ty trong năm 2009. Qua đó tăng cường kiện toàn tổ chức biên chế từ Công ty đến các đơn vị, bổ sung về tổ chức lực lượng cán bộ công nhân viên các xí nghiệp đi vào hoạt động có nề nếp. Thực hiện nghiêm chế độ, nề nếp sinh hoạt, học tập ở cơ quan đơn vị. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không để xảy ra các tệ nạn xã hội trong từng đơn vị phòng ban.
Tăng cường công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên. Tiếp tục đăng kí và cử đi học nâng cao chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ kĩ thuật và kế toán. Mở rộng đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kĩ thuật và lao động thủ công, đảm bảo thi công chất lượng và đúng tiến độ đối với mỗi công trình thi công được giao.
Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong năm năm tới, từ 2010 đến 2015, nhằm phấn đấu và đưa Công ty lên trở thành các công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dùng và giao thông. Công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô và lĩnh vực sản xuất của Công ty, để đảm bảo thực hiện tốt được điều này thì nguồn nhân lực phải đáp ứng tốt được các điều kiện đề ra. Mục tiêu của toàn Công ty đến năm 2015:
Tổng số cán bộ công nhân viên là: 1010 người
Cán bộ trình độ lao động đại học: 200 người
Cán bộ lao động trình độ cao đẳng và trung cấp: 450 người
Còn lại là lực lượng lao động phổ thông và lao động khác.
Quy trình và bộ phận thực hiện
Bộ phận thực hiện
Mỗi một công ty hay doanh nghiệp hiện nay đều có một bộ phận hay phòng ban chuyên trách thực hiện nhiệm vụ lên kế hoạch, sắp xếp và tổ chức thực hiện công tác đào tạo cán bộ công nhân viên cho toàn công ty. Cũng tương tự như vậy đối với Công ty cổ phần đầu tư Long Biên, bộ phận chuyên trách được giao nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được giao cho Phòng hành chính nhân sự đảm nhận. Hàng quý, dựa vào tình hình lao động và công việc hiện tại, mỗi phòng ban sẽ gửi cho Phòng hành chính nhân sự tình hình công việc và chất lượng nguồn nhân lực của bộ phận mình, căn cứ vào đó Phòng hành chính nhân sự sẽ lập báo cáo và biểu đồ phân tích chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Căn cứ vào đó, Phòng hành chính nhân sự sẽ lên kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo. Mỗi phòng ban sau khi có được bản kế hoạch do Phòng hành chính nhân sự gửi tới sẽ lên danh sách, bố trí nhân sự và công việc hợp lý để có thể gửi nhân viên thuộc bộ phận mình đi đào tạo.
Quy trình thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Công ty Long Biên đã xây dựng một quy trình đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên tương đối bài bản và chuyên nghiệp, quy trình này được xây dựng từ nhiêu chương trình đạo tạo và phát triển liên kết với các tổ chức đào tạo và công ty tư vấn chuyên nghiệp. Vì vậy, hoạt động đào tạo và phát triển ở Công ty Long Biên được thực hiện một cách đều đặn và luôn đạt kết quả cao trong các năm qua.
Sơ đồ 3: Quy trình đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên Công ty Long Biên
Nhân viên mới
Giới thiệu chung về Công ty
BGĐ và Phòng hành chính tổng hoẹp
Lập kế hoạch đào tạo và phát triển
Tổ chức thực hiện
Báo cáo tổng kết khóa học
Hồ sơ đào tạo cá nhân
Các đối tượng liên quan
Liên hệ nhà cung cấp
Lập báo cáo trước đào tạo và phát triển
Tiến hành đào tạo
Lập báo cáo sau khóa học
(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự)
Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện nay của Công ty Long Biên được áp dụng cho toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty, bao gồm cả những nhân viên chính thức, nhân viên tạm thời và những nhân viên mới được tuyển dung. Đối với những nhân viên mới được tuyển dụng, khi được kí hợp đồng tham gia Công ty sẽ có một thời gian làm quen công việc và được đồng chí Ngô Nhật Thành thuộc Phòng Hành chính nhân sự giới thiệu tổng quan về Công ty, bản mô tả công việc cũng như một số yêu cầu đối với công việc mà nhân viên phải chấp hành và làm theo. Đối với cán bộ chính thức và tạm thời, quy trình đào tạo và phát triển được mô tả vắn tắt như quy trình trên. Đầu tiên, Phòng Hành chính nhân sự và Ban giám đốc dựa vào chiến lược phát triển Công ty và chiến lược phát triển nguồn nhân lực lên kế hoạch đào tạo và phát triển. Kế hoạch đào tạo và phát triển này được Phòng Hành chính nhân sự trình vào khoảng tháng 4 hàng năm, dựa vào nhu cầu của các Phòng ban, yêu cầu nhiệm vụ công việc để tổ chức thực hiện. Phòng Hành chính nhân sự lựa chọn cán bộ chịu trách nhiệm chính trong việc đào tào và phát triển nguồn nhân lực để trình lên Ban giám đốc duyệt theo quy trình sau:
Sơ đồ 4: Tổ chức và phân công trách nhiệm trong công tác đào tạo và phát triển
Ban Giám đốc
Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp
Cán bộ công nhân viên Công ty
Phụ trách đào tạo và phát triển
( Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự)
Nhìn vào sơ đồ này ta thấy được việc phân công trách nhiệm và người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động đào tạo là trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, thông tin hai chiều luôn được đảm bảo giữa Ban giám đốc với trưởng Phòng Hành chính tổng hợp và cán bộ phụ trách chương trình đào tạo, vì vậy công tác đào tạo và phát triển có thể đạt hiệu quả cao do sự thống nhất trong khi ra quyết định của Ban tổ chức Công ty.
Sau khi bản kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được duyệt, Phòng Hành chính tổng hợp tiến hành thực hiện công tác đào tạo và phát triển. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Phòng Hành chính nhân sự tiến hành các công việc sau: thứ nhất là liên hệ các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty tư vấn và các tổ chức giảng dậy có liên quan đến khóa học mà Công ty mở ra. Thứ hai, tiến hành lập báo cáo trước khóa học, xác định một số mục tiêu đề ra cần đạt được. Sau khi lập xong báo cáo trước khóa học, khóa học tiến hành thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ phụ trách đào tạo và phát triển. Kết thúc khóa học, các học viên cùng cán b...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©