ỨNG DỤNG LOGIC MỜ GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐÈN Giao Thông

Tải miễn phí đồ án Logic mờ - ứng dụng logic mờ giải bài toán điều khiển đèn giao thông


ĐỖ THÀNH VI NGÂN

Trang nhan đề
Mục lục
Chương_1: Logic mờ
Chương_2: Một số vấn đề về giao thông.
Chương_3: Dùng logic mờ để điều khiển hệ thống đèn.
Chương_4: Giới thiệu chương trình và hướng phát triển.
Tài liệu tham khảo

Link download
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©