Thu nhận, khảo sát một số đặc tính và ứng dụng của enzym ficin từ cây sung giống ficus

Tải miễn phí luận văn

MỞ ĐẦU

Enzym là chất xúc tác sinh học, có bản chất là protein, chúng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sông của các sinh vật. Trong cơ thể sông, enzym xúc tác cho hầu hết các phản ứng hóa học, đảm bảo cho qúa trình chuyển hóa các chất diễn ra với một tốc độ nhịp nhàng, cân đốì và theo những chiều hướng nhất định. Enzym còn đảm bảo cho các qúa trình “ đồng hóa” và “dị hóa”, đảm bảo cho sự trao đổi chất thường xuyên giữa cơ thể và môi trường ngoài hay chúng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể sông.

Enzym có nhiều ưu điểm hơn một chất xúc tác hoá học bình thường, vì chúng có cường lực xúc tác lớn hơn nhiều lần so với các chất xúc tác vô cơ và hữu cơ khác mà không có phản ứng phụ. Hoạt động của enzym có thể được thực hiện trong các điều kiện nhẹ nhàng ở áp suất và nhiệt độ bình thường của cơ thể, pH môi trường gần với pH sinh lý. Enzym có tính chuyên biệt cao đối với kiểu phản ứng mà nó xúc tác. Ngoài ra phản ứng enzym còn giúp cơ thể tổng hợp được nhiều chất khác nhau từ một cơ chất chung ban đầu thông qua việc xúc tác các chuỗi phản ứng. Chính vì những ưu điểm đó mà hiện nay người ta có xu hướng sử dụng các chất xúc tác sinh học thay thế cho các chất xúc tác vô cơ và tìm mọi cách để chiết tách các enzym ra khỏi cơ thể sinh vật, tinh sạch chúng thành các chế phẩm. Các chế phẩm này sau đó sẽ được ứng dụng vào các lĩnh

<

vực khác nhau như: y dược học, công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến thực phẩm ... nhằm phục vụ cho nhu cầu đời sông con người ngày càng tốt hơn.

Có nhiều nguồn thu nhận enzym khác nhau như thực vật, động vật, vi sinh vật. Trong đó các enzym protease thu nhận từ nguồn thực vật chiếm một lượng không nhỏ. Bên cạnh các protease thực vật được nghiên cứu từ rất lâu như bromelin ( từ dứa), papain (từ đu đủ)... thì ficin hay ficain là một enzym mới được nghiên cứu ở nước ta, mặc dù ở các quốc gia khác trên thế giới nó đã được nghiên cứu từ lâu và có những ứng công cụ thể. Vậy enzym ficin là gì? Ficin là một thuật ngữ được B. H. Robbins đặt tên cho enzym có tính thủy phân protein trong nhựa của cây sung thuộc giông Ficus, họ Moraceae. Từ đó thuật ngữ ficin được dùng để chỉ các chế phẩm enzym được tách chiết từ các loài sung khác nhau. Mặc dù đã có các sô" liệu về enzym ficin thu được từ các loài sung nước ngoài nhưng với các ứng dụng rộng rãi của enzym ficin ở nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt là y dược học cũng như với tiềm năng lớn về sô" lượng và chủng loại sung ở Việt nam thì việc nghiên cứu, tách chiết, thu nhận chế phẩm enzym ficin từ những loài sung thuộc giống ficus có ở Việt Nam nhằm tận dụng được nguồn tài nguyên thực vật dồi dào này và có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau là một đòi hỏi thiết thực.

Xuất phát từ thực tế này chúng tui tiến hành nghiên cứu thực hiện đề tài “Thu nhận, khảo sát một sô" đặc tính và ứng dụng của enzym ficin từ cây sung giống Ficus”. Do ở Việt Nam giống Ficus có nhiều loài khác nhau nên ở đây chúng tui chỉ chọn một loài Ficus racemosa L. thường gặp ở Việt Nam và loài Ficus carica L. vừa mới nhập từ Mỹ và trồng thành công tại Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu. Trên hai đối tượng này chúng tui tiến hành nghiên cứu một số vấn đề sau:

> Xác định hoạt tính enzym ficin của lá, qua và dịch nhựa thân cây sung.
> Tách chiết, tinh sạch enzym thu chế phẩm enzym bằng các phương pháp khác nhau như: tủa phân đoạn enzym bằng các tác nhân là dung môi hữu cơ và muối amonisulfat, lọc gel Sephadex...

> Xác định tác nhân kết tủa phù hợp, từ đó xây dựng quy trình tạo chế phẩm enzym.

> Khảo sát các yếu tô" ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym ficin có trong nhựa và chế phẩm enzym: nhiệt độ, pH và cơ chất..., từ đó xác định được các điều kiện tối líu.

> Khảo sát một sô' ứng dụng của chế phẩm enzym: sự đông tụ sữa và hạn chế sự hóa nâu ồ rau củ và trái cây sơ chế.


Link download cho anh em:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©