Sách Hóa Học Đại Cương

Chia sẻ với các bạn ebook:

Bài 1: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học
Bài 2: Cấu tạo nguyên tử
Bài 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Bài 4: Động hóa học
Bài 5: Đại cương về dung dịch
Bài 6: Dung dịch các chất điện li
Bài 7: Điện hóa học
Bài 8: Nhiệt động hóa học

Hướng dẫn làm bài tập và trả lời các câu hỏi.
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2008


LInk download:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©